Potentiale for studiekredse

Peter Lodberg har skrevet en inspirerende biografi om Desmond Tutu.Håbets fyrtårn er en bog, der er svær at kategorisere. Den fungerer som studiehæfte, der inspirerer til refleksion over det kristne liv samtidig med, at den er en biografi om Desmond Tutu. Sidst men ikke mindst er bogen Peter Lodbergs vidnesbyrd om sit møde med en stor mand.Lad os begynde med en introduktion til den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu. Tutu modtog i 1984 Nobels fredspris for sin ikke-voldelige kamp mod den politiske undertrykkelse i Sydafrika. Senere, da det undertrykkende Apartheid-styre faldt, udpegede præsident Nelson Mandela Tutu som leder af sandheds- og forsoningskommissionen. I dag er Tutu ansat som universitetsprofessor i post-konflikt samfund.
Og det er netop denne omsætning af kristendommens teologi til politisk og samfundsorienteret handling, der har inspireret Peter Lodberg til at bedrive en mindre biografi om Desmond Tutu formet som et studiehæfte med det sigte at inspirere og udfordre sin læser.

God som afsæt for
samtale og refleksion

Lodberg gør det godt. En kombination af fakta, citater, beskrivelser af biskoppens gøren og laden og en indføring i hans kristendomsforståelse former bogens ti lettilgængelige kapitler og gør, at der er noget for enhver smag. Kapitlerne er tematisk organiseret og afsluttes med 4-5 spørgsmål, der er oplagte til brug i fx en studiekreds.
Bogens svage punkt er helt klart dens sproglige udtryk, hvor Lodberg ikke er overbevisende. Forfatteren bevæger sig med den biografiske vinkel mellem den faktuelle og nøgterne beskrivelse og den skønlitterære genre – en balance, der er svær for ham at finde og gennemføre. Håbets fyrtårn vinder dog på sit vellykkede forsøg på at komme godt omkring og tage fat på jordnære problemstillinger, der er udfordrende, hvis man vel og mærke lader sig udfordre.
Jeg vil derfor give bogen mine bedste anbefalinger som studiehæfte, da dens styrke tydeligvis er at kunne fungere som afsæt for samtale og refleksion.

Peter Lodberg:
Håbets fyrtårn – Inspiration fra Desmond Tutu
112 sider • 128 kr. • Unitas