Efterskole hjælper elever ud i den virkelige verden

Efter to år på efterskole kan mødet med verden udenfor være en hård omgang.Det er en stor omvæltning at komme fra efterskolens beskyttede miljø og ud i den virkelige verden.

Margit har haft én samtale med sin mentor, 22 årige Mette Nykjær.

Pludselig er man den eneste kristne i klassen.
Det trykke fælleskab man havde på efterskolen er væk og man skal finde sig til rette i et nyt. Det er svært, og derfor har Djurslandsefterskole besluttet at hjælpe de afgående elever.
Hjælpen består af en mentor ordning hvor de tidligere elever får tilbudt en mentor som de kan mødes med, og snakke om de ting der er svære.
I år kører ordningen som et forsøg. Syv elever har sagt ja til at få en mentor, som de kan mødes med.
Målet med ordningen er at give eleverne en god start på den ungdomsuddannelse de skal i gang med og at hjælpe dem til at finde ind i et kristent fællesskab der hvor de bor.

Frusreret over fremtiden

En af de elever der har fået en mentor er Margit Haldrup på 16 år. Hun har gået på efterskole i 2 år og efter sommerferien skal hun starte på gymnasiet.
– jeg valgte at sige ja til en Mentor, fordi jeg har været frustreret og ret nervøs over næste år, og min fremtid i det hele taget.
Og så var det en stor trøst at have en person, som havde stået i den samme situation og tænkt de samme ting som mig. Alting virkede ligesom lidt mere overskueligt med en mentor, fortæller Margit.
– Jeg har kun haft én samtale med min mentor, men det har allerede givet mig mere mod på gymnasiet. Derudover har jeg lært mig selv en hel del bedre at kende. Jeg har skullet grave dybere ind i mig selv, og fundet nogle ting, jeg aldrig før har gjort og tænkt.

Lyst og tid er
det vigtigtste

Kravene for at blive godkendt som mentor er, at man er personlig kristen og at man har deltaget i et mentor kursus.
Det første mentorkurset holdes over to dage i september. Underviseren på kurset er familieterapeut Steen Palmqvist, Udover at deltage på kurset skal man selvfølgelig have lyst til at være mentor og kunne afsætte tid til mentor samtalerne ca en gang om måneden.
Djurslands efterskole håber at alle afgangseleverne fra årgangen 2008 kan få tilbudt en mentor.
Annika