Kernen i kristendommen: Gud med os

Det er ungt og nyt tænkt – dette introduktionshæfte til kristendommen med titlen Immanuel (= Gud med os). Og det er et eksperiment, står der i forordet.Eksperimentet består i at præsentere en hverdags-kristendom for helt almindelige danskere i maga-sinformat med det formål „at sætte fingeren på, hvor kristendommen har noget meningsfyldt af sige os i dag“ – og, tilføjes det så: „det har den alle steder, hvor der er puls“. Dvs. overalt, hvor der er liv, giver kristendommen mening.
Gennem magasinet tages mange temaer op på en helt enkel og vedkommende måde – alle med en kristen synsvinkel: Familie og samliv, Mad og drikke, Kultur og oplevelse, Sundhed og velvære – for blot at nævne nogle af hovedtemaerne. Budskabet er klart: Jesus er død og opstået for at bane vejen tilbage til Gud. Og det gælder altså alle, der læser det.
Målgruppen er først og fremmest mennesker, der kun har en perifer tilknytning til kirken, og som måske kun kommer i kontakt med den ved de store kirkelige fester: dåb, konfirmation og bryllup. Det tænkes derfor givet til forældre, der skal have et barn døbt eller konfirmeret – eller til dem, der ønsker at blive kirkeligt viet.
Absolut et sympatisk initiativ, og teksten, der er forfattet af teologen Jeanne Dalgaard, er som helhed helt fin. Der er enkelte svipsere undervejs. Fx omtales Helligånden som „den“, og vil man vide noget om „den“, er der „en række fine anekdoter og fortællinger om den i Bibelen.“ Men bortset fra det er det oplagt for menighedsrådene rundt omkring alvorligt at overveje et større indkøb af Immanuel.
NJV

Jeanne Dalgaard: Immanuel • 40 sider • 65 kr. • Aros