Mission må der til

Ny bog gør op med misforståelser.”I begyndelsen var missionen”, hedder bogen. Og forfatterens pointe er, at en kirke uden mission er en fejltagelse.

Det interkulturelle er dr. phil. Mogens Mogensens særlige interesse. Her er han foran Ydre Missions Hus, hvor han var generalsekretær en årrække.

Det hele begynder med mission. Uden Ansgars og andres mission i Danmark havde vi heller ikke haft en kirke her i landet. Og hvis ikke (folke)kirken vil missionere, så går den hurtigt i stå.
Det er mission, der holder kirken levende.

Ikke kultur-imperialisme

Men hvordan skal denne mission så foregå? Hvordan undgår vi, at det bliver kulturimperialisme eller korstog? Eller bare u-landshjælp? Også dette har Mogens Mogensen mange gode pointer til og eksempler på.
Fra sine ti år som missionær blandt muslimer i Nigeria ved han godt, at man ikke kan tromle frem med sin egen religion. Men han véd også, at det er nødvendigt at holde fast ved, hvad man selv tror på, i det, der nu kaldes religionsmødet.
Det er det mest ærlige, og som kristne tror vi jo også, at vi har noget godt at byde på. Det ville være egoistisk at beholde det bedste for sig selv.

Ikke kun teorier

Man kunne måske frygte, at en sådan bog om kultur og mission ville være en kedelig omgang, men det er den slet ikke. Og grunden er nok, at Mogens Mogensen selv har prøvet det i praksis. For ham er mission ikke kun teori, men også erfaringer fra Afrika. Der er nævnt konkrete mennesker og deres historier.
Men det er heller ikke kun erfaringer. Efter at have prøvet mission blandt muslimer i praksis blev det nemlig også til teori for forfatteren. Han brugte sine erfaringer og data fra Nigeria til at skrive en doktorafhandling om mission blandt muslimer for nogle år siden, og han er siden blevet brugt som en slags ekspert i medierne og af folkekirkens biskopper på det ”interkulturelle”, som jo er så varmt et emne netop nu i Danmark.

Folkekirken må også missionere

Bogen handler ikke kun om mission i Afrika, selv om det er udgangspunktet for en del af overvejelserne. Sidste kapitel handler direkte om Folkekirkens fremtid. Her kommer forfatteren med syv teser, hvor han forsøger at skære igennem alle udenomsværkerne, så kirkens sag bliver klar.
1. Kirken er de mennesker, som samles om evangeliet.
2. Kirkens formål er mission.
3. Mission er at vidne om evangeliet.
4. Enhver gudstjeneste er en missionsgudstjeneste.
5. Kirkens struktur må tilpasses dens mission.
6. Når vi ophæver spændingen mellem kristendom og kultur, bliver verdensmission til kulturimperialisme og mission i Danmark en illusion. (Eller sagt enkelt: Kristendom er mere end vor kultur.)
7. Kirkens største udfordring i dag er mission i Danmark.
Bogen tager fat på misforståelserne om mission og sætter tingene godt på plads. Man kunne ønske, at alle dem, der har fået mission galt i halsen, ville læse Mogens Mogensens fornuftige bog.

Mogens Mogensen:
I begyndelsen var missionen
94 sider, 100 kr. Interculturel.dk (74562282)