Kræver mere kirke for færre penge

Kirkeminister Bertel Haarder kritiserer, at Folkekirken bruger flere penge, mens medlemstallet falder…- Folkekirken er nødt til at arbejde på, at medlemmerne kan få mere kirke for de samme penge. Eller bedre: mere kirke for færre penge.

– Det er for dyrt, mener Haarder

Det sagde kirkeminister Bertel Haarder i sin tale fredag til de godt 600 deltagere i Landsforeningens af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand.
Siden slutningen af 1980’erne er der blevet færre medlemmer af folkekirken. Men i samme periode er Folkekirkens udgifter steget mere end den almindelige udvikling i lønninger og priser i Danmark.
– Den pris, som man skal betale for at være medlem af Folkekirken – kirkeskatten – er steget langt mere end det, man skal betale for de forskellige varer og tjenester, man køber som almindelig forbruger, konstaterede kirkeministeren.
– Det er vist indlysende, at det ikke er holdbart, hvis medlemskurven fortsat går ned, og udgiftskurven fortsat stiger, sagde Bertel Haarder.

Større frihed til liv

Kirkeministeren pegede selv på ”et meget værdifuldt bidrag til, at vi kan få mere kirke for de samme penge”.
Nemlig den omfattende reform i Folkekirken, der netop er blevet vedtaget med bred tilslutning både i Folkekirken og i Folketinget.
Reformen betyder bl.a. at menighedsrådene har fået bedre og friere muligheder for at prioritere, hvilke opgaver man vil bruge penge på. F.eks. kan de vælge at styrke kirkens kerneopgaver ved at få ansat flere præster for nogle af de lokale kirkeskattemidler.
Der er også skabt friere muligheder for, at sogne kan samarbejde om løsning af opgaver, som sognene måske har vanskeligt ved at løfte alene, pointerede Haarder.
Henri.