Et profetisk vidnesbyrd

Åbenbaringer af Jesus i skikkelse af en løve, oplevet under sygdom.Denne bog kan bedst beskrives som et profetisk vidnesbyrd. I forbindelse med en sygdomsperiode oplevede forfatteren, at Jesus kom til hende, typisk i skikkelsen af en løve – som i Åbenbaringen, hvor Jesus kaldes „Løven af Juda stamme“.Bogen er grundlæggende en beskrivelse af disse oplevelser, hvor Herren blandt andet i flere tilfælde viste forfatteren syner af forskellige kirker og tog hende derhen i syner. Vidnesbyrdet kobles sammen med nogle konkrete moraler, idet der i hvert syn er en lektie at lære. Man kan sige, at den profetiske stil blandes med det, man kan kalde opbyggelseslitteratur. Stilen er ikke langt fra f.eks. Rick Joyners bøger, selvom jeg dog må indrømme, at jeg foretrækker sidstnævnte.

Indlysende sande pointer

Bogens pointer handler fundamentalt om hengivelse, enkel tro, enhed, opgør med splittelse, opgør med egenrådighed, ydmyghed, formaninger til at søge Herren osv. Man kan ikke rigtigt sige noget hertil. Pointerne er indlysende sande. Men typisk for opbyggelseslitteraturen fokuseres der meget på hjertets tilstand og væsentligt mindre på de praktiske udfordringer og opgaver, som naturligvis også er en del af livet – inkl. kirkelivet.
På den negative side er der nogle sproglige og teologiske udfordringer i bogen. Forfatteren synes bl.a. at mene, at tings udseende skyldes deres åndelige DNA, og at et skifte i dette åndelige DNA forvandler deres udseende og væren i det naturlige. Med lidt god vilje kan det måske bruges som pædagogisk illustration eller metafor, men det bliver en kende anstrengende, når forfatteren omtaler enhver forandring i et syn som et „DNA skift“ og flere gange kommenterer, at der er „DNA“ i luften i synerne.
For de kristne, som finder stor glæde ved profetiske budskaber, er der næppe tvivl om, at bogen vil være interessant. Min personlige vurdering er, at der ganske givet er profetiske budskaber til kirken, men at Gud også taler til mennesker, bare til deres personlige opbyggelse og måske til at blive delt som et vidnesbyrd i en mindre kreds, i stedet for at blive publiceret i en større. Og jeg føler nok, at bogens budskab ikke helt har format til det sidste.

Anne Elmer:
På rejse med Løven af Juda
77 sider
85 kr.
Lychnos Publishing