Sådan kan du bede for Danmark

I Karlslunde Strandkirke har man startet et enkelt og kraftfuldt forbønskoncept.
Birgitte Steffensen Thomasen beskriver i denne kronik visionen.Jeg er af den overbevisning, at der er kristne nok i Danmark til at bede Guds Rige nær med omvendelse og vækkelse i et omfang vi aldrig nogen sinde har set det før.

Af Birgitte Steffensen-Thomasen,
Karlslunde Strandkirke

Det er enkelt, men ikke let, så havde Danmark været frelst for længe siden.
Med denne vision og overbevisning bliver jeg selv lidt usikker på, om mit hjerte brænder nok for at bede for mit eget land.
Tænk hvilket fremtidsperspektiv, at vi kan ændre historiens gang fuldstændigt for Danmark ved at bede Guds mægtige kraft ind over vores nation.
Denne kronik er skrevet med det ene formål at dele min tro på, at vi kan stå sammen og opleve Guds rige bryde igennem og dele denne vision, jeg har kaldt ”Bøn for Danmark” i håbet om, at du sidder og læser dette og tænker: ”Det vil jeg prøve at starte i min menighed”.

Enhed gør stærk

Vi er alle kaldede til forbøn for vores land – og hvem kender ikke til at sidde og tænke, at nu skal jeg bede for mit land, for bagefter at tænke: hvor skal jeg starte? Lægerne, pornografien, præsterne, umoral, skolerne, børnene…?
Vi ender meget nemt med at fægte lidt i øst og vest med åndens sværd. Vi bliver afmægtige og måske lidt opgivende – men tænk, hvad der kunne udrettes, så snart vi står sammen om et par helt specifikke bedeemner.
For mit indre blik ser jeg et Danmarkskort med åndelige kloakafløb som deponerer sit affald i vores land.
Forureningen aflejrer sig i kulturen, mentaliteten, holdningerne, og mens jeg spejder efter den i TV-programmer og skolepolitik, finder jeg den til tider dybt i mit eget hjerte – vi må alle søge korset, for kun her er der sand renselse og frihed.
Jeg ser også kristne, der forsøger at forsvare vores nation mod den udvikling – gode bedeinitiativer, som f.eks. ”Bedehus Danmark”.
Forestiller vi os, at alle kristne i Danmark skulle udføre en mission et vilkårligt sted i verden, og vi alle troppede op og deltog – så ville vi være en anseelig hær.
Hvis vi vandrede uden at vide, hvad hver enkelts opgave var, så ville en lille gruppe måske gå til angreb på noget et sted og en anden gruppe springe ud og hjælpe til et andet sted.
Ingen militær strateg ville give en hær store chancer for at vinde en endegyldig sejr over fjenden, hvis ikke hæren stod sammen.
I forbønnen for vores nation er vi oppe mod stærke kræfter, og vi kan ikke vinde den kamp, hvis ikke vi står sammen i bøn og bliver enige om, hvad vi vil bede for!!

Drømmen

Her drømmer jeg om danske menigheder – fri- og folkekirker, missionsforeninger og andre kristne fællesskaber, store og små, som vil være med.
Hver menighed eller gruppe bliver enige om 2 bedeemner og stiller sig i gabet for vores land på netop de områder.
På denne måde stiller vi os som forskellige kristne menigheder ved siden af hinanden og dækker forskellige områder af vores land med forbøn og åndelig krigsførelse. Vi arbejder sammen.
Dette er ikke en ekstra byrde – tværtimod. Det er tænkt som et løft. Når vi alligevel sidder hjemme og vil bede for vores land, så er vi ikke alene.

Det fælles ansvar

Enhed i bøn er kraftfuldt, og der er knyttet mange løfter til det. Vi kan hver især løfte store opgaver for Gud i vores lønkammer og bringe velsignelse, afklaring, helbredelse, frelse og meget mere i spil, men der findes også bønneopgaver, som ikke er enkeltmandspræstationer. At løfte hele vores nation ind for Gud, det er et fælles kald til alle os, der tror på Jesus Kristus.

Afsæt fire
aftener om året

Prøv så et øjeblik at gøre tankeeksperimentet, at alle kristne i Danmark via deres menighed blev en del af denne bønnevision. Vi skulle alle sammen bruge 4 aftner om året til fælles bøn, og imellem disse 4 aftner vil vi bede hjemme ud fra en fælles vision og nød for nogle bestemte grupper af mennesker eller bestemte problemer, som vi føler Gud betror os og vores menighed at bede for. Så beskeden en indsats med så store resultater i vente. I forretningsverdenen ville man overfalde investeringsmuligheder, hvor man med så beskedent et indskud har udsigt til så ubegribeligt stort et afkast!

Kampen om bønnen

Det er så kraftfuldt og velsignende at bede, og hvem har nogen sinde fortrudt, at de satte tid af til bøn? Alligevel kæmper mange af os med at få tid med Gud.
Vi plejer ellers nok at kunne prioritere udsigten til indflydelse og magt og store velsignelser …. bare ikke når det er bønnens vej.
Der er kun én årsag til det: der er kamp om bønnen.
Kan fjenden holde os fra at gå ind i vores lønkammer og nedbede Guds ånd over vores nation, så gør han det.
Vi kender det alle: Så kan vi ikke samle tankerne, så kommer der noget i vejen, så kan vi ikke komme op, så ringer telefonen osv. Vi opgiver og bliver holdt på afstand af muligheden for at bede for vores børn, arbejde, menighedsledere eller vores land, og vi får ikke indviet os for Gud.
Vi bliver forhindret i at bede Guds kraft ind over vores land, forhindret i at se Himlens sluser åbnet og mange mennesker frelste. Der er kun et sted man jubler over den slags – og det er ikke i Himlen. Her sidder englene og længes efter at blive sendt ud til de mange behov.
Bønnen er vores mest kraftfulde våben – og uden den bliver alt andet kraftløst og tamt trods de mange gode intentioner.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bøn for Danmark
i Karlslunde Strandkirke

Vi er så småt begyndt i Karlslunde Strandkirke.
Her har vi været sammen tre gange. Vi beder i øjeblikket for:

1. De 75.000, der ikke kan sove om natten, og
2. De danske fængsler

Konceptet i praksis:
1. Vi indleder med lovsang og tilbedelse.
2. Vi hører, om der er nogen der har input, viden eller ord, Gud har talt m.m. angående vores bedeemner siden sidst.
3. Vi beder for Danmark – hvad som helst vi vil bringe frem for Gud.
4. Vi vælger to bedeemner ud, som vi tror Gud leder os til at bede ind i for den kommende periode.
5. Vi deler os i to hold, der beder for hvert sit emne, bagefter fortæller vi kort fra grupperne.
6. Vi afslutter med bøn og lovsang ved alteret. Herefter går vi hjem og beder videre ind i vores to emner til næste gang vi mødes.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jeg vil gerne opfordre alle til at være med i denne forbøn for Danmark. Tanken er, at når vi bliver flere, kan vi bygge en hjemmeside op, hvor man kan se, hvad de enkelte menigheder beder for.
Jeg ved ideen er visionær – og måske ryster du på hovedet …. men tilbage står nu en gang, at vi alle er kaldede til at bede for vores land. Jeg er ganske overbevist om, at vi er kristne nok i dette land til at bede omvendelse, anger, velsignelse, frelse og vækkelse ind over vores nation. Tænk, hvis jeg har ret – så er det til at få hovedpine af, hvis vi ikke udnytter den mulighed!
Har du og din menighed lyst til at høre nærmere så kontakt mig endelig på bis@bs-t.dk .
Jeg tror, vi kan flytte store læs, når vi bliver enige om, hvad vi vil flytte – og jeg tror, vi kan bede en stor velsignelse og vækkelse ind over vores land.