Stressfrit bofællesskab

Nu 82-årig kvinde satte gang i spændende nytænkning, da hun gav sin gård til projekt.Da Esther Krogstrup for ti år siden blev enke efter sin mand Johannes, ønskede hun at realisere en gammel drøm om et bofællesskab.

Bofællesskabet Council Center i Nøvling ved Vildbjerg har 17 beboere i alderen mellem 17 og 70 år.

Efter næsten 25 års ægteskab stod hun alene tilbage med en stor firlænget gård. Dyrene var på det tidspunkt for længst sat ud. Men der var stadig både jorden og de store bygninger.
– Hvad skal man med alt det, når man er alene og ikke har børn til at tage over? tænkte Esther Krogstrup.
Cirka et halvt år efter Johannes’ død blev Esther spurgt, om hun kunne have en person boende på gården. Ja, sagde Esther. Kort tid efter kom beboer nummer to, og Esther begyndte at tænke på, hvordan man kunne skabe et kristent center. Council Center skulle det hedde – et råds-center eller et rådgivningscenter. Hun følte, at Gud var med i det.
– Det er spændende at være kristen og se, hvad Gud vil have os til at gøre, sagde hun.
Hun tilbød at give sin gård Nøvlingskov til formålet. Der blev nedsat et råd og et repræsentantskab med repræsentanter for Nøvlingskov Efterskole, Aglow, Nøvling Menighedsråd og Dansk Oase. Undervejs fandt man ud af, at det ville være bedre at indrette bofællesskabet i den nedlagte fabrik Jørli, som lå lige i nærheden.
I dag er Esther 82 år og bor stadig på sin gård, mens Council Center er etableret som en selvejende institution på et tværkirkeligt grundlag i fabrikken. Mange andre har også givet til projektet.
Her bor i dag 17 personer, og der er stadig to lejligheder ledige.

Hjem uden stress

Dorrit og Poul Jensen er lederpar for bofællesskabet Council Center. – Stedets kristne værdier giver et samvær uden rivalisering, fordi ingen skal bevise, at de er noget værd, siger parret.

Som lederpar har man ansat Dorrit og Poul Jensen. De har i ca. 10 år arbejdet inden for Blå Kors, desuden har de bestyret et sømandshjem i Hvide Sande og et aktivitetscenter i Thisted.
– Vi er et hjem for mennesker, som ønsker at bo et sted, hvor der er et kristent livssyn, fortæller Poul Jensen.
– Der kan være mange fordele ved at bo i et større fællesskab. Bor man alene, kan det nemt blive ensomt. Her hos os kan man altid gå ned i fællesarealet. Og får man for meget af at være sammen med andre, så kan man trække sig tilbage og lukke døren.

Accepteret som man er

Dorrit og Poul Jensen forsøger som lederpar at gøre hverdagen så hyggelig som overhovedet muligt for ”storfamilien”. De arrangerer også en gang om ugen en aktivitet, som man kan deltage i.
– Herudover har vi dagligt fælles måltider, hvor vi hjælper hinanden med tilberedningen og oprydningen. Vi hjælper også hinanden med andre praktiske ting, ligesom i en almindelig familie.
Vi har tid til hinanden og har en hverdag uden stress og jag, siger de.
– Council Center arbejder i dagligdagen på et kristent sæt af værdier, men det er naturligvis et sted for alle mennesker, uanset hvor de er i deres afklaring og forståelse af egne værdier, fortæller Poul.
Som eksempel på, hvordan de kristne værdier viser sig i fællesskabet, nævner han, at det er samvær uden rivalisering, fordi ingen skal bevise, at de er noget værd; hvor man oplever at blive mødt med åbenhed og tillid; hvor man kan deltage ud fra egne ressourcer og ikke ud fra andres forventninger.
– Glæden og den menneskelige varme er ikke betinget af, at man gør sig fortjent til den. Man bliver mødt, der hvor man er hver dag; og får derfor efterhånden mere lyst til at være med og til at være en del af fællesskabet.

Hvem bruger hjemmet?
– Det skal være en blanding. Der er almindelige velfungerende mennesker, og der er nogle med særlige behov. Der er unge under uddannelse og ældre. Aldersgruppen ligger for øjeblikket mellem 17 og 70 år.
Det kunne også være et sted for hjemvendte missionærer eller andre, der, efter længere ophold i udlandet, har behov for en blød overgang mellem den kultur, de kommer fra, og dansk kultur.


Artiklen fortsætter efter annoncen: