Bibelen opfattes mere og mere som litteratur

HOLLAND – Hollandsk forsker bemærker et skifte i holdningen til Bibelen fra en tros-bog til et litterært værk.Måske er antallet af kirkegængere faldende i Holland, men Bibelen har stadig høj officiel status. Selv om det ifølge en hollandsk forsker måske snarere er som et stykke verdenslitteratur end som en religiøs bog.
– Ser man bort fra sekulariseringen i de seneste årtier, er Bibelens position og anvendelse i samfundet ikke gået tilbage, men har været usædvanlig stabil. Bibelen står stadig fast, siger forskeren Gert de Jong ved en konference hos Det Hollandske Bibelselskab ifølge ENI.
– Det, der har ændret sig, siger Jong, – er folks holdning til Bibelen, som har bevæget sig væk fra, at man ser den som noget, der danner fundamentet for religiøs tro, til noget, der sidestilles med verdenslitteratur.
– mibo