Bliver stat og kirke skilt efter valget?

Folkekirkens fremtid kan meget vel blive meget forandret efter det kommende folketingsvalg.Tidligere kunne Folkekirke-ordningen være sikker på opbakning fra i det mindste de ”gamle” partier V, K, R og S. Men den tid er forbi.
Med indvandringen af muslimer er det blevet aktuelt at vurdere, om staten fortsat skal understøtte en bestemt kirke eller religion. Ganske vist forsvarer S, V og K fortsat ordningen, men ungdomspolitikerne, som i stigende grad overtager pladserne i disse partier, går ind for at adskille stat og kirke af principielle grunde.
Der ventes mange nye politikere valgt den 13. november. Folketingets formand, Chr. Mejdal har tidligere været en af Folkekirkens tro forsvarere i Venstre, men han genopstiller ikke ved dette valg. Og mange liberale politikere mener, at også troen skal privatiseres.
De Radikale har allerede besluttet sig for at skille stat og kirke – efter at der er indført en kirkeforfatning. Dvs. en svensk ordning, hvor Folkekirken får sit eget demokrati og bestemte regler at rette sig efter.
SF og Enhedslisten ønsker også at adskille kirke og stat.
Ny Alliance forsøger at holde lav profil på dette som på alle andre politiske områder, der kunne tænkes at splitte dets brogede vælgerskare og meget forskellige kandidater.
Men der er ingen tvivl om, at partiets muslimske leder ønsker kristendommen ud af alle offentlige sammenhænge. Han har f.eks. foreslået kristendoms-undervisningen afskaffet i folkeskolen.
Hvis V-K regeringen fortsætter, bliver det formentlig på Ny Alliances støtte, og ikke Dansk Folkeparti, som ønsker at bevare Folkekirken.
Kristendemokraterne, som kan tænkes at blive tungen på vægtskålen for en socialdemokratisk ledet regering, går ind for at bevare Folkekirken. Men mange af dets frikirkevælgere er ikke så begejstrede. De så hellere, at også Folkekirken blev en frikirke. En del frikirkefolk foretrækker dog at staten fortsat forpligter sig på at understøtte en kristen kirke, selv om det måtte favorisere en luthersk kirke, fordi staten på den måde ærer Gud.
Men efter at nogle politikere er begyndt at ville pådutte folkekirkens præster at skulle vie homofile, ønsker mange bibeltro præster og lægfolk nu at slippe ud af det ”babyloniske fangenskab” hos en stadig mere gudløs statsmagt. Også selv om det vil betyde et farvel til de gode økonomiske forhold som tjenestemænd.