Ny kirkeminister

Birthe Rønn Hornbech blev den 23. november 2007 udnævnt til minister for flygtninge, indvandrere og integration – og kirkeminister.

Birthe Rønn Hornbek

Det er et garvet folketingsmedlem, der nu afløser Bertel Haarder som kirkeminister.
Birthe Rønn Hornbech har været medlem af Folketinget fra 1984-1987 og derefter uafbrudt siden 1990. Også helt fra 1990 og indtil folketingsvalget den 13. november 2007 har hun været formand for Folketingets Kirkeudvalg.
Hvorfor Bertel Haarder ikke fortsætter, er uvist. Måske har han forudset, at der vil ske drastiske ændringer i Folkekirkens forhold i denne periode.
Regeringen lægger nu op til store ændringer i kirken:
– Biskopper skal kun åremåls-ansættes (og ikke som nu sidde indtil de går på pension).
Der skal bruges færre penge på administration.
– Præstelønningerne skal kirken fremover selv fordele ud fra et bloktilskud.
– Valgene skal foregå over internettet.
Det bliver interessant at se, hvordan Hornbekck vil agere som kirkeminister. Om hun vælger den traditionelle Venstre-indstilling, hvor kirke og stats skal passe hvert sit, eller Rechendorff-stilen, hvor kirkeministeren blev næsten en politisk valgt ærkebiskop.
Det frabeder de fleste i Folkekirken sig i hvert fald.
Når det gælder den kontroversielle sag om indførelse af et vielsesritual for homofile i Folkekirken, svarede hun før valget, at hun troede, ”det går helt af sig selv”. Haarders klare holdning var, at det skulle Folketinget ikke blande sig i.
Udover Kirkeudvalget har Birthe Rønn Hornbeck også gjort sig bemærket som næstformand for Retsudvalget 2001-2005, og hun har været Venstres retspolitiske ordfører siden 1994. Hun er også formand for Folketingets udvalg vedrørende grundloven, hvilken må betegnes som en ærespost.
Hornbeck var vicepolitimester hos Rigspolitichefen, da hun i 1984 blev valgt ind i Folketinget i Roskilde Amtskreds.
Forud havde hun været lærer på Politiskolen 1978-1984 og 1988-1990. Politifuldmægtig hos Rigspolitichefen fra 1976 til 1981.
Hun er cand. jur. fra Københavns Universitet 1971, og hendes tilgang til Folkekirken og det politiske har ofte været, hvad der ”ret og rimeligt”.
Hun kan være meget skarp i sine udmeldinger og ikke altid lige diplomatisk i sit ordvalg. Da Venstre på et landsmøde drøftede, om partiet skulle droppe forankringen i kristendommen i sin formålsparagraf, gik hun ind for at slette den, og kaldte den for ”ulækker”.
Det undrede nok en del, som ellers har betragtet hende som en fortaler for kirken. Men det skal måske ses som et udslag af, at hun er liberalist.
Hendes kirkelige orientering ligger omkring det grundtvigske. Hun har været med i den bibelkreds i Folketinget, som Flemming Kofod-Svendsen fik oprettet, og som Christian Majdal stod for indtil valget.
Udover en lang række politiske tillidshverv har Hornbeck også skrevet en del bøger og artikler.
Kirkeministeriet er et af de små ministerier, så selve forvaltningen kræver ikke det helt store af ministeren.
Det svære er i virkeligheden at lade kirken være i fred.
Henri Nissen