Andreas ser Jesus som det ideelle leder-forbillede

– Nogle mener, at tro er en tvangstanke for svage sjæle eller en kulturelt skabt virus i hjernen. Men tro, intellekt og videnskab kan sagtens harmonere, siger Andreas Kjeldsen, erhvervskonsulent i Erhvervsservice Odense.Erhvervskonsulenten Andreas Kjeldsen fra Odense blev grebet af værdibaseret ledelse, og fandt frem til det bedste lederforbillede, Jesus.– Undersøgelser i Danmark og Sverige viser, at op mod 30 procent af topledere har psykopatiske karaktertræk i deres personlighed, siger Andreas Kjeldsen.
Den 44-årige erhvervsrådgiver sidder på sit kontor i ErhvervsService Odense, hvorfra han til daglig rådgiver lokale virksomhedsledere indenfor bl.a. strategisk udvikling og ledelse.
– Lederskab har traditionelt, teoretisk som praktisk, taget sit afsæt i egoets drifter hovmod og frygt. Hos Jesus handler det om tjenende lederskab. Enhver leder bør stille sig selv spørgsmålet: ”Er jeg en tjenende leder, eller en leder, der kun tjener mig selv?

Jesus som forbillede

Andreas Kjeldsen er optaget af emnet ledelse både praktisk og teoretisk. Han er uddannet cand. merc. og HD i organisation, men har også en bifagsuddannelse i idræt og en uddannelse til kaptajn af reserven i hæren. Ved siden af arbejdet som erhvervskonsulent er han ekstern lektor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.
Han mener, at man kan finde den bedste inspiration til godt lederskab i den kristne tro, og Andreas Kjeldsen refererer blandt andet til bogen ”At lede som Jesus” af professor Ken Blanchard og Phil Hodges. Forfatterne forklarer, hvorledes hovmod fører til selvpromovering, og frygt for fremtiden fører til foranstaltninger der beskytter én (fx ”viden er magt”, misbrug af status/position, etablering af kontrolforanstaltninger). Det tjenende lederskab er derimod baseret på ydmyghed, tillid og selvtillid.
– Men for at kunne udøve organisationslederskab, må du først mestre det personlige lederskab, én til én-lederskabet og team-/familielederskabet. I den læreproces kan det være hensigtsmæssigt at have Gud med. Og Biblen er den perfekte håndbog til at lære, hvordan man omgås andre mennesker, siger Andreas.

Vaccineret mod tro

Det at have Gud med har ikke altid været tilfældet, selvom det eksistentialistiske altid har optaget ham meget. Andreas kommer fra et grundtvigsk hjem ved Viborg, hvor det kristne fyldte mere i praksis end tale og bibelstudier. Og med seks-syv år som idrætsgymnast i 1. division, herunder en kort tid på landsholdet, og senere også adskillige maratonløb og IronMan indenfor triathlon, var det andre ting, der fyldte hverdagen.
Som 19-20-årig havde han tilmed en oplevelse, hvor han følte, at han blev skræmt af det trosmæssige:
– Jeg blev inviteret med til møde i Jehovas Vidners Rigssal. Det kunne jeg slet ikke identificere mig med, og så tog jeg officersuddannelsen, fortæller Andreas med et smil.
Men et efterfølgende års ophold i Chicago som lastbilchauffør og gartner gav dog mulighed for besøg i flere forskellige menigheder/kirker og tid til bibelske selvstudier. Men ved hjemkomsten til Danmark gled emnet igen i baggrunden.

Værdibaseret ledelse

Flere år senere tager Andreas en HD i organisation og støder her på begrebet Værdibaseret Ledelse (VBL), som han finder, har mange fællesnævnere med det åndelige og trosmæssige. En teori, som i følge Andreas kan være til glæde for såvel ansatte som ledelse, aktionærer, kunder og samfund og derfor harmonerer med det kristne forvalteransvar og næstekærlighedsbuddet.
– Min afsluttende opgave kom jeg ved et tilfælde til at skrive for virksomheden Munk IT. Først noget senere blev det mig klart, at indehaveren bevidst tilstræbte at drive virksomheden efter nytestamentlige ledelsesprincipper.

Tog springet

Nysgerrigheden var vakt, og Andreas søgte nu målrettet efter forskellige kristne bøger, blandt andet bestselleren ”Det Målrettede Liv” af Rick Warren. Også Kristeligt Dagblad har været/er et godt bekendtskab. Undervejs er naturligvis også interessen for at blive en del af et egentligt kristent fællesskab opstået. Men ikke hvor som helst !
– Kriteriet var en levende kirke med tro, engagement og ansvarlighed, og derfor også en kirke, som var kærlig og inkluderende – ikke ekskluderende, siger Andreas.
Gennem længere tid havde han dialoger på mail med diverse teologer, præster og ledere fra forskellige kirkeretninger og endte med at få kontakt med den lokale Metodistkirke.
– Jeg mailede frem og tilbage med præsten og var naturligvis blufærdig. Men til sidst tog jeg springet.
– Jeg kommer nu i en studiekreds og føler mig godt tilpas. Det er en kærlig kirke, der rækker ud og fuldstændigt matcher tidsånden i vort søgende og samtidigt meget sekulariserede samfund. Og der er plads til alle, fortæller Andreas. – Og så er det betryggende at præsten er masteruddannet i teologi.

OK at være intellektuel

Andreas mener, at han som erhvervskonsulent og tidligere adjunkt, allersenest som konsulent/projektleder og områdeansvarlig i HR-virksomheden AS3 Companies, ikke har haft behov for at markere sit kristne tilhørsforhold for tidligt.
– Mest af alt ville jeg undgå et prædikat for noget, jeg ikke helt kunne gå ind for, siger Andreas og tilføjer, at han derfor valgte at være meget metodisk, næsten videnskabelig, i sin udvælgelse. Med tre børn og en hustru der er meget optaget af sin lægegerning, ville jeg vide, hvor jeg skulle investere min tid og ressourcer.
I sit arbejde på universitetet møder Andreas mange andre intellektuelle. Flere står uforstående over for, at man overhovedet kan tro på andet end videnskabelig dokumentation…eller sig selv. Ja, det tangerer til tider sekulariseret fundamentalisme.
– Nogle af dem mener, at tro er en tvangstanke for svage sjæle eller en kulturelt skabt virus i hjernen, siger Andreas. – Men naturligvis kan tro, intellekt og videnskab gå hånd i hånd!

Mere ånd i virksomheder

Andreas Kjeldsen argumenterer blandt andet med, at de nye trends inden for ledelsesteori, peger i retningen mod mere plads til etik, tro og åndelighed. Han forklarer, hvordan man i USA er gået nogle skridt videre. Her arbejder mange virksomheder med åndeligheden og har for eksempel indført fælles bøn og andagt i virksomheden.
Han nævner, at der allerede er flere danske ledelses-”guruer”, der nærmer sig de mere spirituelle områder.
– Mest kendt er Steen Hildebrandt, professor i organisations- og ledelsesteori ved Århus Universitet, som konstant kredser omkring ”det kristne”, siger Andreas.
Peter Pruzan og Ole Thyssen, professorer ved Copenhagen Business School (CBS), blev kendte, da de var med til at udvikle og implementere VBL i Spar Nord. Senest har Peter Pruzan og hustru udgivet bogen ”Spiritual based leadership in business”.
I dag er den fynske erhvervskonsulent knap så blufærdig omkring sin tro, som han var engang. Og han opfordrer til, at man ikke er bange for at ”tage sin bibel med på arbejde”:
– Det er jo den indiskutabelt bedste håndbog i at lære, hvorledes man mest hensigtsmæssigt omgås andre mennesker, slutter Andreas Kjeldsen.