Er helvede og fortabelse noget konkret eller …?

Alarmklokkerne ringer i sidste bind af Brian McLarens trilogi om en ny måde at være
kristen på, men det kan stadig anbefales at læse den.Er helvede og fortabelse konkret eller tales der i allegorier, lignelser, når Jesus taler om helvede? Hvordan skal vi forstå det, når Jesus bringer helvede på bane? „Er der et bedre alternativ til billedet af en retfærdig Gud, der ikke er nådig mod alle, og en nådig Gud, der ikke er retfærdig mod alle?“Det er sådanne emner, pastor Dan Poole og Neil Oliver og andre drøfter med hinanden i 3. bind i Brian D. MacLarens trilogi med „studier om tro og tvivl og en ny måde at være kristen på“. Tredje bind fra Forlaget Boedal Det sidste ord – og endnu et er udkommet og bliver næppe det sidste ord.

Begejstret – og foruroliget

Tidligere har Boedal udgivet de to første bind i serien: Kristen på en ny måde (anmeldt i Udfordringen uge 23/2006) og Historien vi finder os selv i (anmeldt i Udfordringen uge 3/2007). Jeg har læst dem begge og anmeldt dem begge og har været begejstret, undrende, udfordret, opmuntret – men også foruroliget. Det sidste kommer ikke klart til udtryk i anmeldelsen af de to første bind, kun med sætninger som denne: „Der er masser af dybde i denne bog, men der er også tanker, der vækker til modsigelse…“ – her omkring skabelse eller evolution.

Den narrative tilgang?

I bind 3 bliver jeg stadig begejstret, udfordret, opmuntret, jeg har grinet, og jeg har grædt, men jeg hører også alarmklokker ringe i samtalerne omkring himmel, helvede, frelse og fortabelse. Jeg bliver udfordret i min tænkning, men stoppes også af alarmklokker, når Dan, Neil og deres venner taler om bibelsyn, kristentro og kristenliv. Der er rigtig meget godt og meget at glæde sig over, meget, der udfordrer, men jeg er også bange for, at et bibelsyn – som jeg ikke kan følge – træder tydeligere og tydeligere frem for dem, der ønsker at „være kristen på en ny måde“. Allerede på side 38 ringer alarmklokkerne første gang, når der tales om den narrative tilgang. Mine tanker gik straks til Poul Hoffmanns lille hæfte Fortælling og realitet – Bibelen som litteratur, der udkom på Lohses Forlag, og som jeg anmeldte i Udfordringen 3. oktober 2002. Her advarer Poul Hoffmann mod den narrative teologi, med „den meget alvorlige afsporing i hele arbejdet med Bibelen som litteratur, der er sket ved det postmodernistiske ’fortællingssyndrom’ i almindelighed og i dets udmøntning i ’fortællingsteologien’ (narrativ teologi) i særdeleshed”.
I Det sidste ord – og endnu et støder vi igen og igen på ord som postmoderne, postkristent, post-protestantisk, „fundamentalist under helbredelse“, dekonstruktion af bibelske beretninger – og jeg må indrømme, at jeg hører alarmklokker ringe, samtidig med, at jeg bliver udfordret til at leve kristenlivet ud i hverdagen og opleve og være en del af, at Guds rige er kommet nær.

En spændende åndelig rejse

Jeg synes rent faktisk, at det har været spændende at være på en åndelig rejse med Dan og Neil, og jeg kan anbefale andre at læse hele trilogien. Det er ikke teologisk faglitteratur i egentlig forstand. Nogle vil kalde det samtaleromaner, men det er det heller ikke. Selv karakteriserer Brian D. McLaren det som „kreativ nonfiktion“, hvor han lader en række mennesker tale og maile sammen om væsentlige sider af livet og kristenlivet og har sat det ind i en fortælling. Man kan sagtens læse Det sidste ord – og endnu et alene, men man bør læse dem alle tre, og gerne i sammenhæng. Men jeg vil samtidig anbefale, at man læser Poul Hoffmanns hæfte Fortælling og realitet – Bibelen som litteratur.

Brian D. McLaren:
Det sidste ord – og endnu et – en historie om tro og tvivl og en ny måde at være kristen på
270 sider • 198 kr.
Boedal
Alle tre bøger om at være en kristen i en ny tid kan fås til en samlet pris af 499 kr. ved bestilling direkte fra Boedal.