Kristne beder politiet prioritere overgrebssager

Den norske sag om ’Lommemanden’ får Den Norske Kirke til at kritisere politiets manglende prioritering af området. Kirken modtager hele tiden nye anmeldelser om overgreb.NORGE – Sagen om ’Lommemanden’ får Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep til at bede politiet opprioritere efterforskningen af overgrebssager.

Lommemandssagen er en tankevækker for alle, siger Elisabeth Torp fra ’Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep’.

Den såkaldte ”Lommemand” er mistænkt for at have forbindelse til op mod 300-400 overgreb mod mindreårige børn over de seneste 30 år. Sagen har fået bølgerne til at gå højt i Norge, hvor man spørger sig selv, hvorfor manden ikke har været pågrebet tidligere.
Senest kommer kritikken fra ’Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep’.
– Politiet bør prioritere overgrebssager i større grad, end de gør nu. Sådanne forhold er ikke prioriteret højt nok, når den såkaldte Lommemand efter alt at dømme har virket i mange år, uden at det er lykkedes at afdække det, han har gjort. Det siger daglig leder for Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Elisabeth Torp i et interview med norske KPK.

Alle må engagere sig

Hun mener, at det, som gør det vanskeligt, er, at overgreb i deres væsen er usynlige for andre end dem, der er direkte involveret.
– Lommemandssagen er en tankevækker for alle, når det gælder om at bidrage til at afklare, om det, vi spekulerer over kunne være sket, virkelig er sket.
– Omgivelsene er nødt til at engagere sig, siger Elisabeth Torp.

Overgreb ER skadeligt

Den tiltaltes forsvarsadvokat Tor Erling Staff er i de senere uger kommet med en række kommentarer, hvor han har negligeret det farlige ved at børn har sex med voksne. Elisabeth Torp er blandt dem, som har været dybt rystet over udtalelserne.
– Det alvorlige er, at advokat Staff fremfører en generel holdning, som mange har, om at overgreb ikke behøver at være så farlige. Både dokumenteret forskning og erfaring viser, at uafhængigt af, hvor alvorligt et overgreb er juridisk set, er det offerets sårbarhed og situation i øvrigt – for eksempel om der er tavshed om det, som er sket – som er afgørende for omfanget af skaden, siger Elisabeth Torp.
Advokat Tor Erling Staff har dog efter voldsom kritik fra blandt andet landets ledende politkere undskyldt sine udtalelser.
Elisabeth Torp og ’Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep’ oplever en jævn stigning i antallet af henvendelser om seksuelle overgreb. Ifølge den seneste opgørelse havde centeret 120 henvendelser i 2006.
-mibo