Hver 10. frikirkepræst føler sig ensom

FrikirkeNet har lavet en undersøgelse blandt 123 medarbejdere i frikirker. Den viser, at hver 10 præst føler sig ensom i opgaven som leder. Selv om de fleste således er godt tilfredse, siger kun to tredjedele at de er med i et team, der fungerer. Og kun halvdelen af frikirkelederne har en mentor eller en coach.
Undersøgelsen, der blev foretaget på FrikirkeNets seneste ledersamling, afslører også at det kniber med udadvendtheden i de danske frikirker. Kun godt halvdelen af kirkerne har arrangementer, der henvender sig til såkaldte søgere.
Under halvdelen arbejder bevidst med at koble nye troende på en erfaren kristen, som kan være sparringspartner. Undersøgelsen konkluderer:
– I lyset af manglen på ledere, satser vi ikke intensivt nok på at fostre ledere, lyder det fra FrikirkeNet.
/sl