Café for ex-fanger åbner

Onsdag den 2. april åbner Café Exit i Saxogade på Vesterbro i København.Café Exit er et tilbud til ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at ville ”starte på en frisk”.
– Gennem caféen ønsker vi at give tilbud, der spænder lige fra uformelt, hyggeligt samvær over mentor-netværk og beskæftigelsesprojekt til samtaler med socialrådgiver og psykolog, fortæller projektleder Ann Skov Sørensen.
Receptionen markerer samtidig opstarten af beskæftigelsesprojektet ”Fra indsat til ansat”, hvor målet er at hjælpe indsatte til at komme i arbejde, når afsoningen er overstået.
Café Exit er oprettet på initiativ af Fangekoret, præster fra Vestre Fængsel og Apostelkirken. Fangekoret medvirker ved åbningen, og dets protektor, skuespiller Lone Hertz, overrækker
på korets vegne 10.000 kroner til foreningen Børns Vilkår.
Pengene stammer fra overskuddet fra korets cd’er.
/sl