Annette tager sig af fattige familier

Annette Schaumann viderefører Frelsens Hærs tradition for at hjælpe de udstødte. Som familiekonsulent giver hun fattige familier styrke og støtte over for et trægt offentligt system.- De fattige familier kæmper dagligt en kamp for at overleve, fortæller Annette Schaumann, familiekonsulent i Socialtjenesten hos Frelsens Hær i Århus.– De føler sig ofte alene og isolerede i vores samfund, tilføjer hun.
I sommer er det et år siden, hun begyndte i en nyoprettet stilling særligt målrettet mod fattige familier i den jyske hovedstad.
På den måde finder Frelsens Hær stadig nye måder at hjælpe samfundets udstødte på.
Bevægelsen startede med teltmission i Øst-Londons slumkvarterer i 1865. Grundlæggerne William og Catherine Booth var havnet her som omrejsende evangelister for Metodistkirken. William Booth prædikede på åben gade og gjorde stort indtryk på tilhørerne.
Arbejdet blandt de ”kirkeløse” i Londons slumkvarter bredte sig til andre steder og blev til ”The Salvation Army” (Frelsens Hær) i 1878. Booths indførte uniformering af medlemmerne og et rangsystem, hvor præsterne blev kaldt officerer og medlemmerne blev kaldt soldater.

Suppe, sæbe og…

Siden starten har Frelsens Hær lagt særlig vægt på det sociale arbejde. Et af William Booths slagord var ’Soup, soap and salvation’ (suppe, sæbe og frelse).
Prædiken gør det ikke alene – først skal menneskers umiddelbare behov dækkes.
Og derfor er Annette Schaumann familiekonsulent. Hun har bl.a. kontakt til 14 familier, som kommer fra barske vilkår og har brug for støtte. De mødes ugentligt i en familiegruppe:
– Gruppen giver dem mulighed for at få brugt og styrket deres menneskelige ressourcer og relationer. Det kan ofte være svært at få brugt sine potentialer, når man har megen modstand i livet, siger hun.
Familierne skal føle, de er noget værd. Også selvom de ikke altid føler accept fra det offentlige system, mener hun.

Det offentlige svigter

Som eksempel fortæller hun, at der i familiegruppen sidder personer, som har kæmpet i over syv år for at få en aflastningsfamilie til deres barn.
– Det viser, hvor svært det kan være for en fattig familie at blive anerkendt og lyttet til af det offentlige system på lige fod med os andre mere ”forkælede”, forklarer hun.

Usædvanlige metoder

Frelsens Hær startede med at hjælpe de fattige, og sådan bliver de ved at ”opfinde” nye udtraditionelle hjælpemetoder:
Deres genbrugscentre er et velkendt indslag i dansk byliv.
Julehjælpen er kommet for at blive, og kurven med julemad og tilbehør redder julen for især enlige mødre.
I København hjælper man økonomisk trængte familier med at indfri deres gæld. Det gør man ved at tilbyde rentefrie lån. På den måde kan mennesker, som sidder i saksen hos dyre finansieringsselskaber, en gang for alle betale deres klatgæld.
Men penge alene løser ikke de fattiges problemer. Fattige føler sig også udenfor i samfundet – en følelse, der kun forstærkes af manglende forståelse fra det offentlige.

Børnene i klemme

Annette Schaumann har selv 13 års erfaring som familieterapeut i det offentlige regi og kender derfor til den følelse af mangel på anerkendelse, som familierne ofte føler. Hun fungerer derfor også som bisidder ved nogle af de svære møder med kommunen.
– Kommunikationen mellem familie og kommune er ofte et område, der halter. Derfor er jeg med for at støtte dem i de samtaler – ofte dem, som handler om deres børn, siger hun.
Det er nemlig omsorgen for børnene, der ligger de enlige mødre på hjerte, og de tilsiddesætter ofte sig selv til fordel for deres børn.
– Børnene er omdrejningspunktet for familierne, og faktisk også for vores gruppe. Forældrene sætter aldrig sig selv først, men bekymrer sig om deres børns trivsel. Det kan godt give dem en skyldfølelse, at de ikke kan give deres børn de samme muligheder og oplevelser som andre børn, siger hun.

Svært at være
fattig i Danmark

Annette Schaumann er uddannet pædagog med en familieterapeutisk overbygning og har netop færdiggjort en toårig efteruddannelse i ledelse og organisation.
Stillingen hos Frelsens Hær er en etårig projektstilling, som er bevilget af Socialministeriet, og den har til formål at uddybe kontakten til økonomisk og socialt belastede familier i Århus-området.
– Familieterapi drejer sig først og fremmest om omsorg. Det går ikke ud på at lave folk om, men at være sammen med dem på en opbyggende måde, fastslår Annette Schaumann.
I familiegruppen, eller ”klubben”, som familierne selv har døbt den, får de enlige mødre mulighed for at have fællesskab med andre i samme situation, og der er aktiviteter, spil og legetøj til børnene.
Familiegruppen består fortrinsvis af enlige mødre og deres børn i alderen 3-20 år. Ud over de ugentlige samlinger arrangerer Annette Schaumann en række årlige udflugter og lejre, som giver et mere intensivt samvær med familierne.
Der er mange familier på venteliste til Annette Schaumanns familiegruppe. Derfor efterlyser hun flere frivillige medhjælpere, som kan give mulighed for at lave flere grupper.
– Der er et lille frivilligt team på projektet nu, men det er altafgørende, at flere frivillige kommer på banen, så vi kan tage os af flere familier og stadig have tid til dem alle sammen, siger hun.
Det voksende fællesskab må ikke går ud over kontakten med de enkelte forældre.
– Det er ikke alting, man kan sige i en gruppe, og her er det vigtigt at have individuelle samtaler med forældrene. Det kan både gælde personlige problemer og det at få styr på sin økonomi, siger Annette Schaumann.

Tager problemer seriøst

Hun tager familiernes dagligdagsproblemer meget seriøst og mener, det er første skridt i udviklingen af menneskelige relationer.
– Hvis familien ikke har råd til mad eller medicin til barnet, kan de ikke forholde sig til relationer. Så det er mindst lige så vigtigt, at de får dækket deres helt basale behov, som at de får et socialt netværk, siger hun.
Projektet er blevet en del af Frelsens Hærs korps-arbejde i Århus, og familierne inviteres med til gudstjenester og arrangementer.
– Her bidrager korpset både åndeligt og praktisk, og de er generelt med til at skabe en god stemning for familierne. Flere har siden ønsket mere information om Frelsens Hærs øvrige tilbud, slutter Annette Schaumann.

1000 soldater i Danmark

Frelsens Hær startede i England, men spredte sig hurtigt til resten af verden. I 1887 blev de første møder holdt i København, hvor Frelsens Hær blev mødt med megen munterhed og modstand på grund af deres metoder, uniformer og ”halleluja-piger”. Frelsens Hær har ca. 30 korps og 19 sociale institutioner i Danmark. Der er over 1000 soldater og en hel del civile medlemmer herhjemme. På verdensplan tæller den usædvanlige hær over 1 mio. soldater.


Artiklen fortsætter efter annoncen: