KD: Tørklædeforbud er unfair

Dansk Folkeparti diskriminerer med forslag om tørklædeforbud for offentligt ansatte, mener Kristendemokraternes formand Bodil Kornbek.
– Partiet puster til et problem, som ikke er der. I den aktuelle tørklædedebat er der ingen dokumentation for, at vi har et problem.Det er diskriminerende, at Dansk Folkeparti vil udvide tørklædeforbudet til også at gælde lærere, pædagoger og hjemmehjælpere, mener Kornbek:
– Pia Kjærsgaard siger, at et forbud alene skal gælde muslimsk hovedbeklædning. Jødiske kalotter og store kristne kors er altså ikke et problem.
– Det er grov forskelsbehandling af religiøse mennesker, som jeg ikke kan acceptere.
Det er kvindens demokratiske ret at bestemme, om hun vil være lærer, pædagog eller hjemmehjælper – med eller uden tørklæde, mener Bodil Kornbek.
/sl