Ny leder til værested

Luthersk Mission driver tre væresteder i danske byer. En af dem er Horsens, og her er Anna Marie Sindberg fra Flemming netop ansat som ny daglig leder på halv tid.Café ”Det gode Håb” i Horsens er et stof- og alkoholfrit værested med et socialt sigte og har hidtil fungeret med frivillige kræfter.
– Flere af brugerne er svage, svigtede og ensomme mennesker. Derfor er det vigtigt, at det er den samme person, de møder hver gang, siger Anna Marie Sindberg.
Hun er uddannet sygeplejerske og har været frivillig medarbejder i værestedet de sidste otte år.
/sl