Åbent brev til Maria

Kære Maria! – Udfordringens kulturredaktør har spurgt mig, om jeg ville anmelde din bog om at være kristen og psykisk syg. Jeg sagde straks ja; jeg har pårørende. Lidet anede jeg, hvad jeg gik ind til, da jeg modtog bogen med posten.Det er mig umuligt at anmelde din bog. Ikke fordi den ikke fortjener det, for det gør den til fulde. Men fordi den i dén grad har rørt både mit hjerte og berørt min sociale indignation, at jeg synes, det ville være for „koldt“ at søge at opretholde den form for distance, der ellers er anmelderens uskrevne lov.
Du er vokset op i et kristent hjem og har i dag selv en personlig tro på Jesus. Men du er også sindslidende, og forståeligt nok har din tro også været dig en kilde til frustration: Hvis Gud var almægtig, hvorfor helbredte han dig så ikke dengang? Det er vel Jobs spørgsmål om igen: Hvorfor mig, Herre?
Og hvad skulle du nu lige stille op med de hospitals-personaler, der så din tro på Gud som en del af din sygdom … i stedet for som en ressource?
Din bog er modig. Her træder du stille frem og siger det, som det var. Ingen unødige dramatiseringer. En velgørende klar og ren tone. I dag er du så ansat som MB’er (Medarbejder med Brugererfaring) i psykiatrien; du giver gode bud i bogen på, ikke alene hvordan psykiatrien bedre kan rumme den troende, men også på, hvordan det kristne fællesskab kan.
Og så er det jo også en overordentlig smuk udgivelse, sådan rent layout-mæssigt. Også nogle af dine digte og billeder giver du os indblik i.
Jeg vil bare sige stille tak for din bog. Den talte mere til mig som menneske end som anmelder. Jeg håber, den bliver genoptrykt og genoptrykt og genoptrykt og læst og læst og atter læst. Prisen er latterligt lav. Heraf slutter jeg, at den ikke følger Guldfoden. Det er så vi andres held og glæde.
Kristian Kristiansen

Maria Møller Knudsen:
Kristen og psykisk syg • 53 sider • 40 kr.
Foreningen Agape