Debat

Uddyber sin afstandtagen

En artikel i Udfordringen den 6. juni med omtale af en DR1-dokumentar om prostitutionens bagmænd den 19. maj har overskriften ”Tværkulturelt Center tager afstand fra leder af armensk forening.”
Tværkulturelt Center tager ikke afstand fra formanden for Armensk Kristent Kulturcenter, men fra de handlinger, som han ifølge udsendelsen forbindes med.
Artiklen er ikke et interview med undertegnede, men en redigeret sammenskrivning af en skriftlig orientering fra Tværkulturelt Center (citater herfra) samt en pressemeddelelse fra herboende armeniere.
Samtidig vil Tværkulturelt Center påpege det problematiske i dokumentarudsendelser, hvor der i praksis afsiges dom uden om retssystemet. I den aktuelle sag skal det understreges, at der ikke er tale om en domstolsafgørelse, men om et journalistisk redigeret program. Vi er bekendt med, at formanden har en anden forklaring på de udtalelser, som ligger til grund for Tværkulturelt Centers reaktion på denne ulykkelige sag.
Med venlig hilsen
Birthe Munck-Fairwood
Tværkulturelt Center

Usund lære

I Udf. uge 25 handler temaet om vækkelse/fornyelse. Her opfordres læseren bl.a. til:
– åbenhed
– til ikke at analysere
– til at fokusere på helhedsindtrykket.
Ydermere tales der om en kommende stor endetidsvækkelse (før bortrykkelse), som var det en bibelsk sandhed. Dette er så vidt jeg forstår – usund lære.
1. Et væsentligt argument for denne verdens vækkelse hentes fra Joel 3, hvor der tales om åndsudgydelse over Israel, over alt kød. Men dette skal ske ”derefter”, når Gud ”godtgør” Israel. Altså efter bortrykkelsen.
2. Paulus siger i Rom. 11, at når hedningerne fuldtalligt er gået ind… så skal hele Israel frelses (”alt kød”).
3. Bibelen taler dog om en verdensomspændende begivenhed – ikke vækkelse, men en ”beruselse”og en ”fortryllelse”, hvorved ”alle folkeslagene blev forført” (Åb. 14, 17 og 18).
4. Den sidste menighed, Laodikea, var helt uvidende om sin katastrofekurs (Åb. 4).
5. Da diciplene spurgte Jesus om endetiden, var det første, han sagde: ”Agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild.”
Men hvad nu når helhedsindtrykket er godt? Ulvene kommer – som forudsagt af Jesus – klædt i fåreklæder, og helhedsindtrykket vil være godt, men at overse ”detaljerne” kan blive skæbnesvangert.
Ole Sørensen
Elmevej 10, 6880 Tarm

Toves eget valg

Det er ret bekymrende, at avisens chefredaktør i både en forside-artikel og leder torsdag d. 26/6 ikke forholder sig til fakta omkring beslutningen i Kristendemokraternes hovedbestyrelse om, at Tove Videbæk bekræfter sin loyalitet over for Kristendemokraterne og dermed maner rygter om partiskifte i jorden.
Ingen i hovedbestyrelsen har et ønske om at tvinge Tove Videbæk ud, men vi har et ønske om, at hun respekterer flertallets stemme, som både har valgt partiets nuværende formand og den siddende hovedbestyrelse, hvortil Tove Videbæk først var selvskrevet, da hun tabte formandsvalget og ved sidste landsmøde fik hun også en plads. Første gang ønskede hun ikke at bruge sin ret, og anden gang har hun selv meldt sig ud, da et af hendes forslag blev nedstemt. Begge dele er måske forståeligt, men når man selv fravælger sine muligheder for at påvirke indefra, så synes jeg faktisk, det er rimeligt, at vi afkræver Tove Videbæk et svar om, hvad det er, hun har gang i.
Hovedbestyrelsen har ikke besluttet at ekskludere Tove Videbæk, men indskærpet, at hvis hun ikke ønsker at imødekomme ønsket om en forklaring på sine udtalelser til pressen, så tillader vi os at opfatte det, som om hun fravælger KD.
En anden stor fejl i Henri Nissens leder er ”at HB drøftede hvordan man kunne fjerne de sidste hentydninger til Gud og kristendommen i programmet”.
Tværtimod Henri Nissen, så drøftede vi det udkast, et udvalg har formuleret og som nu er til høring hos medlemmerne. Som mødets referent kan jeg nævne, at vi netop debatterede, hvordan vi på bedste måde kunne klargøre og formulere, hvori den kristendemokratiske reference ramme skal findes – bl.a. med henvisning til Kristelig Folkeparties første skrifter om at være et kristeligt men ikke et kristent parti.
Nissens afsluttende kommentar ”brug for ydmyghed og samarbejde”: Sidstnævnte kræver formentlig to parters vilje. I skrivende stund har Tove Videbæk ikke vist sin, ved at komme Hovedbestyrelsens ønske i møde og pressen inkl. Henri Nissen gør det svært ved meget subjektivt at beskrive og fortolke hændelsesforløbet.
Endelig vil jeg påpege, at den kristne stemme du efterlyser til at gå op imod afkristning og religionsfjendske holdning, vil være mere passende at efterlyse i Kirken end i et politisk parti.
Vi er enige om, at Danmark er i en alvorlig åndelig situation. Det ansvar vil jeg gerne påtage mig sammen med Kirken. Som HB medlem og politisk engageret vil jeg gerne være med til at ændre den alvorlige politiske situation Danmark og verden befinder sig i.
(Forkortet, red.)
Hanne Wahl
Grundtvigsvej 19,1
1864 Frederiksberg C

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.