Debat

Frisk luft hos
Kristendemokraterne

Af Bodil Kornbek,
formand for
Kristendemokraterne

Der er talt og skrevet meget om, at jeg som formand bør gå af, og nu også sammen med resten af hovedbestyrelsen.
Bjarne Hartung Kirkegaard har kaldt ledelsen for et nedslidt hold, vil smide os alle ud, så der kan komme frisk luft hos Kristendemokraterne.
Jeg kan også godt lide frisk luft, men jeg kan også lide forandring, og nogle gange er forandring vigtigere end frisk luft.
Dermed sagt, forandring på en sådan måde, at vi ikke ændrer på vores grundholdninger, men således, at vi følger med tiden, og dermed er i stand til at stå over for de udfordringer samfundet hele tiden stiller til os. Kristendemokraterne skal være et parti i tiden.
Det går hurtigere og hurtigere.Der bliver stillet flere og flere krav til os.
De krav og behov der blev stillet til os i går, kan meget muligt være nogle andre i dag, og måske i morgen ændret igen.
Derfor er det vigtigt at være omstillingsparate, uden at give afkald på Kristendemokraternes værdigrundlag.
Derfor er det vigtigt at leve i dag, uden at have glemt i går.
Kristeligt folkepartis grundlag i 1971 lød således:
Kristeligt Folkeparti er ikke et parti for kirkelige særinteresser.
Det er ikke engang et parti udelukkende for folk der kalder sig kristne,
men det er et parti som ønsker at politiske beslutninger skal tages i lyset fra kristen etik og ud fra et kristent livs- og menneskesyn.
I dag skriver vi 2008
Vi er stadigvæk inspireret af kristne værdier og kristen etik, og stadigvæk lige så optaget af at fremme dem, og at lade dem afspejler sig i den politik, vi fører.
Vores politik tager udgangspunkt i hverdagens udfordringer – i familien fra undfangelse til død, overfor de socialt udstødte, når det gælder miljøet på arbejdspladsen, i hjemmet og i verden omkring os, og på uddannelsesområdet, for blot at nævne nogle af Kristendemokraternes politiske fokusområder.
Vi vil fortsætte med at være et midtsøgende parti, fordi det er der, vores værdipolitik ligger.
Fordi det er der, vi kan opnå resultater og ikke i den klare højredrejning som den nye formandskandidat med sit bagland repræsenterer.
I stedet for at tale om at samle partiet, skal vi vide hvad, vi vil samles om i Kristendemokraterne.
Det er, og vil til stadighed være min klare opfattelse, at hvert eneste menneske er skabt som et enestående væsen.
Det kristne menneskesyn indebærer, at ethvert menneske uanset race, køn, alder, kultur, religion, social placering eller enhver anden forskellighed er enestående og uerstatteligt.
Derfor har alle samme ret til et værdigt liv, og det er den ret formandskabet fortsat vil kæmpe for, at alle får.

Florida-vækkelse

Nu har jeg fulgt Floridavækkelsen med Todd Bentley et stykke tid i diverse kristne medier, inklusive Udfordringen, og nu synes jeg at tiden er inde til at give udtryk for min dybeste bekymring. Min hustru og jeg har set adskillige timer via God TV på nettet, og vi er ikke stødt på noget der bare nærmer sig en forkyndelse af evangeliet. Ja, Jesu navn bliver nævnt, men det gør det også hos Jehovas Vidner og Mormonerne, men indtil nu er vi slet ikke stødt på nogen forkyndelse af Ordet om korset, synd, dom og om nødvendigheden af omvendelse. For os at se drejer det her sig bare om at komme og få en oplevelse, komme og drikke og komme og opleve tegn og undere, men uden at gøre op med den synd der adskiller synderen fra Gud. Sammenligner vi denne vækkelse med tidligere vækkelser, eksempelvis Wales 1904, så mangler denne vækkelse fuldstændig elementet af at være ydmyg og brudt foran en ren og hellig Gud der hader og afskyr synd. Sande vækkelser har altid indeholdt en sorg over synden i det Helligånden har bragt en stærk overbevisning ”om synd, om retfærdighed og om dom” (Johannes 16:8). Glæde og Fred i Herren var også altid en del af de sande vækkelser, men kom altid som følge af at have været brudt foran Gud i sorg over at have syndet og forbrudt sig imod Ham. Sand glæde og fred i Herren kommer nemlig som en følge af vished om at Jesus har båret vore synder på korset og at vi gennem Jesu blod er blevet forsonet med Faderen og har fået fred med Ham. Men hvordan skal synderen komme til denne erkendelse uden forkyndelse af synd, dom, omvendelse og Kristus korsfæstet?
Carsten S. Jørgensen
Krathuset 8, 1.th
2670 Greve