Nyt bind i romanserie om bibelske personer

Kaleb har sin kamp med at blive anerkendt blandt hebræerne og i Juda stamme kort før udvandringen fra Egypten. Men Gud har åbenbaret sig for Kaleb, og han er tro mod Gud, og Gud er tro mod ham. Kaleb er en troskæmpe, der kan være et forbillede for mange.Det fremgår klart af beretningerne fra GT og nu også af Francine Rivers bibelhistoriske roman, der bygger på GT´s beretninger om Kalebs liv. Det er en fiktiv beretning om Kaleb – stammehøvding, halvblods, spejder og elsket af Gud. Romanen er stærk og handler om tro og lydighed. Vi følger Kaleb fra tiden med Egyptens 10 plager, på vandringen ud af Egypten gennem ørkenen til det forjættede land og de første år i landet. Man fornemmer, at hans valgsprog er: ”Elsk Herren af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele din styrke”
Bagest i bogen finder man et bibelsk emnestudium om Kaleb, som kan føre læseren gennem Bibelen for at søge efter sandheden om Kaleb og måske finde anvendelse for den i sit eget liv.
Francine Rivers er en god, kristen romanforfatter. Lohses Forlag er i gang med at udgive en serie af hende med bibelske personligheder. Den første i Serien var Aron, og nu foreligger så Kaleb.
Lohses Forlag har tidligere udgivet fem små romaner af Francine Rivers om bibelske kvindeskikkelser: Batseba, Maria, Rahab, Tamar og Ruth. Nu gælder det så bibelske mandeskikkelser, tros-helte, der virker i skyggen af andre. Der er tale om fem mænd, der alle valgte at følge Guds kald. Ud over romanerne om Aron og Kaleb følger romaner om Amos, Jonatan og Silas, historiske skikkelser, som virkelig har levet, og som vi kender fra Bibelen. Romanerne er fiktion, men forfatteren er tro mod det bibelske budskab.
Francine Rivers’ bibelhistoriske roman Aron blev anmeldt her i Udfordringen i uge 17, 2007.

Francin Rivers:
Kaleb
216 sider
199,95 kr.
Lohse