Jesus var radikal

Walt Kallestad
og Mike Breen
Præster og forfattere,
Arizona, USA

Walt Kallestad

Jesus var radikal. Han passede ikke ind i den jødiske kulturs forudfattede syn på, hvordan Messias skulle være. Han tilbød ikke sin støtte til det etablerede religiøse samfund. Han udviste ingen interesse for at øve indflydelse på tidens politiske liv. Jesus var radikal, lige fra han var 12 år og vovede at gå sin Faders ærinde ved at udspørge og belære rabbinerne i templet (Luk 2,46-49).

Mike Breen

I sin revolutionære stil talte Jesus om et rige, hvor Gud regerer som konge. Jesus brød ind i historien på et virkeligt tidspunkt, døde på et virkeligt kors og efterlod en virkelig tom grav. Det var ikke Guds sidste desperate udvej for at frelse verden fra dens trængsler. Det var hans plan for at bringe sit rige til jorden. Korset og opstandelsen forvandlede historien; nu er vi orienteret mod himlen.
Her kommer så det fantastiske: Vi kan leve i dette rige her og nu! Guds rige tilhører ikke den fjerne fremtids område. Det er heller ikke en sindstilstand. Det er ikke noget, vi drømmer om eller længes efter. Vi er i det! Guds rige er et virkeligt sted, hvor vi kan gå omkring og arbejde og indgå i relationer.
Her er en anden fantastisk ting ved Jesu proklamation af dette rige: Kongen ønsker at bo sammen med os! Gud er ikke en fraværende hersker, der sender beskeder gennem sine tjenere, fordi han ikke gider komme selv. Rigets hersker er kommet til os. Han bor i vores kvarter. Han inviterer os til at følges med sig, til at arbejde ved siden af sig, til at sidde ved aftensbordet sammen med sig. Og hvis vi tager imod hans invitation, siger han, at vi kan leve sammen med ham for evigt i hans rige – allerede fra i dag.
At bo i riget med kongen som vores vejleder – det er discipelskab. Det er, hvad det betyder at følge Jesus. Der gives intet højere kald. Essensen i at være en discipel er at tilbringe tid sammen med Mesteren selv. At vandre og arbejde og spise sammen med Jesus handler ikke om love og regler. Det handler ikke om, hvor mange gange om måneden du går i kirke, eller hvor mange vers du læser i din Bibel hver dag, eller hvor meget af din indtægt du giver til kirken. Gud ønsker, at vi skal gøre alle disse ting, men af andre grunde end dem, farisæerne havde. Han vil have vores hjerter.

Fra Walt Kallestad og Mike Breens bog ”Livsmønstre – om efterfølgelse og passion i livet”,
der fortæller, at Jesus levede
et passioneret liv,
og spørger: Hvad gjorde han
anderledes end os?
Figtive Works Ltd