Gud virker i vækstgrupper

Mange finder gensidig hjælp i vækstgrupper.Personlige problemer angår ofte relationer til andre og til Gud. Derfor ser psykoterapeut Gunhild Madsen terapi i vækstgrupper som en oplagt arbejdsform.Både i sin konsultation i Bramming og i et lægehus i Risskov afholder hun således forløb med fire til otte personer ad gangen. I løbet af efteråret har hun desuden planer om at starte vækstgrupper i København.
Nøgleordet er ”refokusering”. Et mål, man gensidigt holder hinanden fast på i gruppen fremfor blot at dyste med sig selv.
– At åbne sig i en gruppe, der siger: ”Vi kan godt klare at være sammen med dig, mens du finder hjælp til dine problemer,” kan i sig selv være helende, siger Gundhild Madsen.

Personlige mål

Det særlige ved Gunhild Madsens vækstgrupper er, at de giver plads til det åndelige aspekt. Det er ikke påkrævet. Men hvis deltagerne er åbne for det, får samtalerne dermed en dimension af sjælesorg.
– Som udgangspunkt spørger jeg altid deltagerne, hvilket mål de selv har med dagens samvær. Og hvis deltagerne ønsker Guds virke i samværet, følger jeg op med spørgsmålet: ”Når du er her, oplever du så, at Gud viser eller siger dig noget angående dit mål i dag?”
Hver deltager får plads til at afsøge både retning og mål for deres egen personlige proces, og alle får mulighed for at komme til orde under sessionen. Undervejs arbejdes der også parvis, ligesom Gunhild Madsen giver en kort undervisning om relationers betydning.
– Den sidste time afsættes altid til, at en eller to deltagere kan tage ordet og dele en oplevelse eller et spørgsmål med de andre. Eller måske søge et godt råd, siger den 54-årige psykoterapeut, der lægger vægt på, at alle – inklusiv hende selv – er sparringspartnere.

Venlighed og nåde

– Det er jo ikke alvorligt sårede mennesker, der deltager i en vækstgruppe. Det er mennesker, der fungerer, men som erkender, at de kan få det bedre i deres relationer med andre, forklarer hun.
– Nogle kæmper med reaktioner på grund af oplevelser i deres opvækst. Mange kæmper også med selvbebrejdelse, fordi man kommer til kort.
Som udgangspunkt for arbejdet i vækstgrupperne har Gunhild Madsen derfor Jesu ord om, at man skal elske sin næste som sig selv. Hvor tyngdepunktet lægges på den forudsætning, at man kan elske sig selv.
– Når vi har problemer, har vi en tendens til at straffe og bebrejde os selv. Derfor er det vigtigt at understrege, at ligesom Gud behandler os med venlighed og nåde, skal vi også behandle os selv.
– Det giver frihed til at acceptere sig selv såvel som det, der kommer frem af ubehagelige sandheder, påpeger Gunhild Madsen.

Værdifuld forudsætning

Baggrunden for, at Gunhild Madsen for cirka 10 år siden forlod et job som lærer for at blive psykoterapeut, er da også hendes eget møde med ubehagelige sandheder.
– Jeg kæmpede med en smerte og tomhed gennem mange år, fortæller terapeuten, der selv fandt hjælp til at komme videre gennem terapi.
En hård proces, der blandt andet indebar, at smertefulde minder måtte frem i lyset og bearbejdes. At hun også blev terapeut, var en sidegevinst.
Samtidig ser hun sin egen erfaring som en værdifuld forudsætning, der kommer til nytte i arbejdet med andre.
– Som terapeut er det vigtigt at få ryddet op i sit eget liv, ellers laver man bare rod i andres, fastslår hun.
Et forløb i Gunhild Madsens vækstgrupper strækker sig typisk over et halvt år, hvor gruppen mødes otte gange.

Vækstgruppe:

Et gruppeterapeutisk forløb for mennesker, der søger personlig vækst i forhold til sig selv, andre og Gud.
Kilde: gamterapi.dk