Efterfølgelse

En kristendom uden den levende Jesus Kristus må nødvendigvis blive en kristendom uden efterfølgelse.

Dietrich Bonhoeffer
Tysk teolog og forfatter

Og en kristendom uden efterfølgelse er altid en kristendom uden Jesus Kristus; det er en idé, en myte.
En kristendom, der kun rummer en Gudfar, men ikke Kristus som den levende Søn, ophæver ligefrem efterfølgelsen. Her kan være fortrøstning til Gud, men ikke efterfølgelse.
Ene og alene fordi Guds Søn blev menneske, fordi han er formidleren, er efterfølgelse det rette forhold til ham.
Efterfølgelse er bundet til formidleren, og hvor der tales ret om formidleren, og hvor der tales ret om efterfølgelse, der tales der om formidleren Jesus Kristus, Guds Søn.
Kun formidleren, Gudsmennesket kan kalde til efterfølgelse.

Fra bogen: Efterfølgelse
Forlaget Scandinavia