Fokus på evangelisering og mission

Mission har desværre i mange år været et negativt ladet ord, ikke bare i sekulariserede kredse, men også i mange kirkelige sammenhænge. I dag ser man mere positivt på det og bruger det endda flittigt i erhverslivet – bare med en anden betydning, end vi er vant til i kirkelivet.Der er derfor brug for at se på, hvad mission egentlig er. Det gør man i det seneste nummer (15) af „Ny Mission“ med udgivelsen af Evangelisering – missionens fokus, der er redigeret af Mogens S. Mogensen. Her peges der på, at evangelisering er en helt central dimension i kirkens mission. Med evangelisering menes her, at vi lægger stemmer til evangeliet og inviterer mennesker til at tro på og følge Jesus Kristus. Evangelisering er noget, man i stigende grad har set ned på og har været irriteret over i den vestlige verden. Årsagen har en af bidragyderne i bogen, Stephan Munga, tanzaniansk luthersk biskop, et bud på, nemlig at „der i vor moderne verden har bredt sig en opfattelse af, at religion er noget privat“, og at tro ikke er noget, man deler med hinanden. Vi kender det også fra Danmark med den megen tale om, at al religion skal ud af det offentlige rum.
I Evangelisering – missionens fokus bidrager 17 missionærer, præster, evangelister, teologer m.fl. De reflekterer hver især over evangelisering i Afrika, Asien, Mellemøsten, Latinamerika og Europa. Der er også bidrag om evangelisering blandt jøder og muslimer. De 17 artikler er på mange måder med til at sætte tanker i gang – forhåbentlig fører de også til handling.
„Ny Mission“ er en skriftserie, der udgives af Dansk Missionsråd i samarbejde med Unitas Forlag og udkommer med to numre om året. Nummer 16 er planlagt til at handle om „Klimakrise, teologi og mission“.

Mogens S. Mogensen (red.):
Evangelisering
– missionens fokus.
„Ny Mission“ nr. 15
142 sider • 128 kr.
Unitas Forlag i samarbejde med Dansk Missionsråd