Brug for et net af familierådgivere

Familier på Vej er i færd med at etablere et landsdækkende net af rådgivere.Familier På Vej har styrket deres rådgivningsarbejde, og der er nu en række rådgivere til rådighed over det meste af Danmark til alle familier, der har brug for en samtale, et lyttende øre, råd til at komme videre eller hjælp til børneopdragelsen.

Bea og Leif Nielsen, Karlslunde

En hverdagshistorie
Vi kender det alle. Det begyndte måske med uenighed omkring børneopdragelsen: ”Hun er altid så eftergivende!” syntes han. Og hun sagde, at han jo aldrig var hjemme. Vi fik ikke lige talt om det… det er jo svært at finde tid i hverdagen blandt arbejde, madlavning, indkøb, rengøring, børnenes fritidsaktiviteter osv. Og det går vel også meget godt, vi hyggede os da ofte med en skovtur eller hygge foran fjernsynet. Men så var der også de episoder med svigermor. Han skiftede ligesom identitet, når vi besøgte familien – syntes hun – og vi har trods alt være gift i en del år. Men når hun ville snakke om det på en god måde, så trak han sig tilbage og blev sur. Hvordan skulle man da så komme videre? Han syntes bare, at hun altid kritiserede ham, det var ligesom, at han aldrig kunne gøre noget rigtig.

Skal vi acceptere skilmisse eller bare et dårligt ægteskab….
Denne eller lignende hverdagshistorier er kendt af de fleste af os. Det afgørende spørgsmål er, om vi gør noget ved det. Slår vi det hen som ”hverdagsproblemer” med fare for, at det udvikler sig til utroskab eller skilsmisse? Og ægteskaber er pressede, og antallet af skilsmisser er stort. I 2005 blev 15.000 par og endnu flere børn ramt af skilsmisse. En skilsmisse kan føre til følelsesmæssige og praktiske problemer både for voksne og børn. Desværre er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvor gemene mennesker kan blive, når kærlighed bliver til had. Forældrenes høje konfliktniveau rammer børnene, der reagerer med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, adfærdsproblemer og psykosomatiske symptomer. Eller måske accepterer vi bare, at et ægteskab bare er sådan….at man egentlig går hinanden ret meget på nerverne af og til. Mange af dem, som forbliver sammen, er ikke tilfredse med deres parforhold.

…eller kan vores forhold blive bedre?

Flertallet er enige om, at forebyggelse er bedre end behandling. Det er en glædelig tendens i Danmark, at flere og flere søger rådgivning i deres kamp for at få parforholdet til at fungere. Desværre kæmper alt for mange for længe alene, hvilket betyder, at det er langt vanskeligere at redde deres parforhold, hvorfor mange må kapitulere og lade sig skille. For rigtig mange er det fortsat tabu at tale åbent om problemer i ægteskabet. Andre er mere åbne og søger hen til undervisning for par, parsamtaler, rådgivning og terapi. Men mange kommer ikke af sted til rådgivningen hos en professionel psykolog eller terapeut. Nogle par har ikke mulighed for at betale det beløb, en professionel rådgivning koster. Andre bliver måske bare afskrækkede af beløbet. For andre igen kan det være nemmere at gå til ikke-professionelle rådgivere. Tærskelen kan være mindre, og det kan være nemmere at komme af sted til folk, der ”bare” lytter.

Nyt rådgivningstilbud fra Familier På Vej

Derfor har foreningen ”Familier På Vej” nu udbygget rådgiver-tilbuddet, og der står frivillige rådgivere til rådighed til en samtale i stort set hele Danmark. Rådgiverne har en vis erfaring fra familiearbejdet eller samtaler med mennesker og er godkendt af ”Familier På Vej”. De er kristne og har tilknytning til en menighed. Rådgiverne har ikke nødvendigvis en uddannelse inden for området, men har ønsket at stille sig til rådighed. Rådgivningsprojektet ledes af psykolog Leif Lindhart Nielsen og Bea Nielsen.

Ægteskabet er ikke kun en institution, der passer til vores dybeste behov, det er også Guds bestemmelse. Et velfungerende ægteskab giver tryghed, fællesskab, nærhed, og er en god ramme for børnene at vokse op i. Parforhold og familien er derfor noget, der skal værnes om.

Vil du læse mere, eller er du interesseret i samtaler eller rådgivning, så se på www.familierpaavej.dk eller kontakt Leif og Bea Nielsen på leifbea@email.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: