Mirakler i kunsten

Det er en god oplevelse at tage fat på bogen Kunstens mirakler, som er skrevet af parret Elisabeth og Niels Christian Hvidt, henholdsvis mag.art i religionshistorie og theol.dr.Alene introduktionen sætter tingene i perspektiv, når baggrunden for sammenhængen mellem kunstens og religionens verden synliggøres. Ikke nok med at argumentation for det interessante i at se kunstens illustration og kommentar til religionen holder vand, den er faktisk inspirerende og giver appetit for den videre læsning.
”Gennem miraklerne viser evangelieforfatterne, at Gud ikke har trukket sig tilbage fra det, han har skabt, selvom den lidelse, der er i verden, kan foranledige mange til at tro det; at han ikke ændrer pædagogik, men er den samme ved igen og igen at pege på sit nærvær i enhver ny tid.”
Det har Udfordringens læsere gentagne gange hørt om i beretninger om guddommelige helbredelser (så sent som i uge 47).
Selve bogen er bygget op omkring mirakuløse skildringer i Bibelen og kunsten. Klassiske kunstværker af Michelangelo, Rembrandt, El Greco m.fl. er gengivet i flotte illustrationer, som gør det muligt at blive betaget af detaljerne, udtrykket og de forskellige kunstneres særpræg. Kommentarerne er overskuelige og ikke forbeholdt folk med en lang uddannelse indenfor kunstens verden. Man kan med egne øjne se den samme begivenhed skildret med forskellige udtryk og betoning. Vil man fordybe sig i fx Rembrandt, kan man se de 13 gengivelser af hans malerier i denne bog og derved komme til en forståelse af en side af dennes kunst, og således er det også en bog om kunst.
Interessen for Bibelens mirakler har herved fået nyt liv, og det er opmuntrende.

Elisabeth og Niels Christian Hvidt: Kunstens mirakler
200 sider • 299 kr. • Gyldendal