Debat

Et fadervor er en god idé

I den seneste tid har der – foranlediget af enkelte forældre og Humanistisk Samfund – været angreb på folkeskolernes ret til at supplere en morgensamling med et fadervor.
Senest har Socialdemokratiet stillet sig skeptisk over for skolernes ret til dette valg og givet udtryk for, at man om nødvendigt vil lovgive på området.
Man kan ikke lade være med at tænke over, hvad konsekvensen i næste omgang ville være, hvis det ikke var tilladt med et fadervor. Vil man så også forbyde en juleafslutning i en kirke eller med en præst? Det er jo da i høj grad også en religiøs handling.
Ud over det lidt forbløffende i, at man på denne måde vil tilsidesætte den lokale skoles vurderinger og tradition – og dermed ønsker en meget udansk statsstyring af skolen – så er angrebet udtryk for en forestilling om, at vi skal have en areligiøs skole. Ja, måske vil nogle mene en helt værdineutral skole! Det giver i høj grad mindelser om 70’erne, hvor man troede, man kunne have en apolitisk skole. Det har man vist lært er en utopi!
Herudover er det demokratisk betænkeligt, at hvis 85 procent – eller mere – af befolkningen i et lokalområde er kristne, må den lokale skole så ikke afspejle dette?
Forstå det ret. Ingen skal tvinges. Børn, der har andre religioner eller som er ikke-troende skal naturligvis have den fulde frihed til ikke at deltage i et eventuelt fadervor. Vi har religionsfrihed og skal værne om friheden.
I en globaliseret tid er det vigtigt, at vi gør os klart, hvad der er de danske værdier – og formidler det videre til kommende generationer.
I Danmark hører kristendommen til de fælles værdier. Som led i formidlingen ønsker KD at styrke undervisningen i kristendom i folkeskolen. Desværre har alt for mange mennesker vrangbilleder i forhold til kristendommen – og tror det er forbuds- eller morallære.
Børn har krav på at have god viden om, hvad kristendom er, og hvordan den kan praktiseres. Derfor ser jeg det også kun som naturligt og en god idé, at man lokalt på den enkelte skole vælger at bede et fadervor – hvad enten det sker i en fællessamling eller i en kristendomstime.
Bjarne Hartung Kirkegaard
Landsformand for
Kristendemokrterne

Hvorfor tier præster og biskopper?

En bøn i ”Fadervor”, som kører i medierne i øjeblikket!
Nu vil jeg ikke overtage præsterne og biskopperne arbejde, så den diskussion vil jeg ikke deltage i. Men jeg vil lige fortælle en historie fra Amerika. Derovre sker der jo desværre med jævne mellemrum en tragedie, hvor en galning med et skydevåben går amok på en skole. Sidste gang det skete, gik det ud over 10-12 børn, som mistede livet. Så ringede en mor til præsten og sagde: ”Hvor er Gud, hvordan kan han tillade sådanne onde handlinger?” Præsten svarede, at præcis på den skole, vi taler om, fravalgte man for få år tilbage morgensang, morgenbøn og kristendomsundervisning – Gud var fuldstændig siet fra. Så kan man vel ikke forlange, at han skal stå med paraplyen, når uvejret raser over byen.
Per Laigård
Sønder Allé 3, Ramsing
7860 Spøttrup

Har det nogensinde været det?

”Kristendemokraterne er stadig et religionsneutralt parti”, skrev N. E. Søndergaard. ”Stadig”? Har det nogensinde været det? Eftersom KD har overlevet en langvarig og livstruende krise med kristennavnet og de kristne værdier i behold, kan partiet da ikke være religionsneutralt.
”Et parti for alle religioner” er en lige så tåget påstand. Et kristeligt parti for alle religioner, men et parti med holdninger og værdier, som ikke-kristne finder tryghed ved. Jeg mener at kunne erindre, at partiet – før navneforandringen – har haft en muslim som medlem. Det var ikke, fordi partiet var åbent for islam, men fordi partiet havde/har noget at tilbyde muslimer. Den lovkyndige var ikke uvidende om næstekærligheden, Lukas 10:29. Men i hans hjerte var der konflikt om omfanget af næstekærligheden, 3, Mos. 19:18 og 33:34. Et lige så brandaktuelt problem i nutiden.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B. st. th.
6400 Sønderborg

Fadervor er en henvendelse til Gud

Argumentet med at Fadervor hører til, fordi det er en god tradition og kulturarv, holder ikke, og godt det samme.
Kristendommen er mere end kultur, nemlig et levende forhold mellem Gud og mennesket, og Fadervor leder os ind i dette levende gudsforhold.
Størstedelen af skoleledere, lærere og elever på de danske folke- og friskoler er døbte mennesker, og dåben forpligter dem på Fadervor-bønnen, så derfor hører Fadervor hjemme både i hjemmet, i skolen og i det offentlige rum; ja, overalt hvor de døbte samles, burde man starte dagen med et Fadervor.
Er der andre ikke-døbte tilstede, er de velkomne til at bede med på bønnen; de kan også lade være, men den døbte skal selvfølgelig gå foran og sørge for, at Fadervor bliver bedt.
Ca. 85% af Danmarks befolkning er døbte mennesker, og hvis de døbte er i splid med sig selv, om det er nødvendigt at bede eller ej, er det måske dér, problemet ligger!
At bede Fadervor som Jesus har lært os (Matt. 6, 9-13), indebærer et ja til den treenige Gud og et ønske om at leve på den nye måde, som bønnen lægger op til, altså: Det forpligter at bede Fadervor!
pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg

Ikke rigtigt af at gentages

Niels Erik Søndergård fra Odense, tidl. medlem af Kristeligt Folkeparti, fremturer den ene gang efter den anden – også i Udfordringen – med, at Kristeligt Folkeparti, nu Kristendemokraterne er et religionsneutralt parti. Men det passer jo ikke.
Kristendemokraterne er et politisk parti, der bygger sin politik på det kristne livssyn, næstekærlighedsbudet og den kristne forvalterskabstanke.
Kan mennesker med en anden religion tilslutte sig disse synspunkter, kan de naturligvis blive medlemmer, men det gør da ikke partiet religionsneutralt.
Jeg synes, du skulle gå ind på KD´s hjemmeside på www.kd.dk og studere partiets nye principprogram.
Bjarne Nederby Jessen
Frederiksværk
HB-medlem for KD

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og udelade indlæg.