Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Vi børn blev mishandlet!

Hallo Orla
Jeg blev halvfjerds her for nylig, og så har jeg fået pension i næsten 50 år på grund af mit helbred. Det kniber gevaldigt for mig at se mine medmenneskers uskyld.
Lige fra jeg som barn oplevede, at min far hængte mig op på dørpanelet over vores stuedør. Han gik så væk, så jeg var nødt til med mine små fingre at klamre mig fast til dørpanelet. Det gjorde jeg indtil jeg opgav og gav slip og smadrede mine knæ mod dørtrinet. Det gjorde så ondt, at jeg var ved at blive vanvittig af smerter. Jeg kunne slet ikke rejse mig. Jeg har svært ved at se andre menneskers uskyld. Da min far blev dræbt under krigen, var det som om en stor byrde forlod mig, indtil min moders had og vrede over min fars død, gjorde tingene næsten værre for mig end da min far var i live.
Derefter fulgte 8 forskellige skoler og andre anstalter, hvor vi børn blev så gennem-mishandlet, at det var som om vi var dyr, som man ingen følelser havde overfor. Allerede som 11-årig lå jeg for første gang på et sindssygehospital. På to af de anstalter, jeg var på, så jeg børn blive tævet, så blodet løb i striber ud af kroppen på dem. Jeg fik hevet alt mit hår af hovedet, så jeg var helt skaldet. Vil I virkelig have, at jeg skal se mennesker som uskyldige??
Den kamp, Paulus havde mod sin egen ondskab (Rom.7, vers 19-25: ”Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil det gør jeg.), den kamp beviser, at vi alle må kæmpe mod det onde i vores eget liv i Jesu navn.
Når Jesus på korset siger: ”Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” – så er det, som om vi alle er uskyldige i vores forfærdelige uvidenhed, og at vi alle bliver manipuleret.
Når man er blevet svinsk og råt behandlet, ser man alle mennesker som fjender, og selvfordømmelse hærger som et helvede over alle sindssyge mennesker.
I bogen Nøglen omtales en kvinde, som blev rask ved at bede om tilgivelse for alle dem hun havde dømt. Jeg er opdraget til at dømme på samlebånd, og jeg hørte en leder sige, at vi må tilgive på samlebånd. Da jeg bad Jesus vise mig mennesker, jeg havde dømt, var det som om det aldrig holdt op. Der kan stadig dukke et menneske op, som jeg har dømt. En svensk evangelist skriver i en bog, at man kan mishandle børn så voldsomt, at de drømmer latent om hævn. Han kunne have tilføjet, at den hævn ofte rammer sagesløse.
På den anden side var både Moses, David og Paulus regulære mordere; men de omvendte sig. Er folk, der ikke vil omvende sig uskyldige?
Bed venligst om, Orla, at jeg må forstå, at jeg og vi alle er elsket af Gud. Det er stadigt mit store problem at forstå, at Gud elsker os. Og så har jeg en syg ryg og har i årevis haft iskias. Du kan tro, at jeg er sur på Vor Herre på grund af disse smerter, for de lænker mig til sengen.
I Tessalonikerbrevet kap. 5, vers 18 står der, ”at vi skal sige Gud vor Fader tak under alle forhold.” – Men det kniber vældigt med min taksigelse.
Bed venligst Gud åbenbare for dig, hvorfor jeg skal lide med en medfødt syg ryg, når manden, der var lam fra moders liv, blev helt og aldeles helbredt, ( Ap. G. 3, 1-11).
B. Jylland
(forkortet)

Svar 1:

Et bittert livssyn er et valg, – du kan også vælge Guds fred

Kære B
Hvor er det godt, at man i dag er meget opmærksom på børnemishandling og betragter det både meget alvorligt og strafbart. Når livet har været og er svært, kan det knibe med taksigelse til Gud. Det har mange oplevet.
Om at kunne se uskylden hos de mennesker, der har forvoldt dig skade? – Med hensyn til sådanne mennesker vil jeg gerne sige, at sårede børn med sår, der ikke er helbredt, bliver alt for ofte til farlige og voldelige voksne. Måske har du været udsat for netop den slags voksne.
Det onde og lidelsen kommer ikke fra Gud, men fra syndefaldet og fra arkitekten bag syndefaldet, nemlig den Onde.
Da vi alle er i slægt med Adam og Eva, og derfor i slægt med syndefaldet, kan det onde lande på os alle og misbruge os. Det skete, som du selv nævner det, for både Moses, David og Paulus. Men de bekendte deres synd og modtog Guds tilgivelse. Uskyldige er efter min mening de mennesker, der bekender og tager imod Guds tilgivelse i Jesus Kristus. Jesus gik dog endnu videre i sin tilgivelse. Han bad Gud om tilgivelse for sine mordere, og de havde ikke bekendt deres synd. I hvert fald ikke på det tidspunkt.
Jeg kan ikke svare på, hvorfor du skal lide med en medfødt syg ryg, når manden, der var lam fra moders liv, som du skriver, blev helt og aldeles helbredt. Men angående sygdom og lidelse vil jeg gerne sige dette:
Jesus standsede uden tøven al lidelse, som han kom ud for, og han pålagde sine disciple at gøre det samme. De syge mennesker, der i tro kom til Jesus, helbredte han. Hans disciple havde i et tilfælde problemer med at helbrede en månesyg dreng. De spurgte Jesus om årsagen, og han svarede, at det var fordi de på daværende tidspunkt endnu ikke havde fastet.
Der er ingen tvivl om, at bøn og faste blev praktiseret af den første menighed i mange sammenhænge, også i sammenhæng med bønnen for de syge. Det kan vi læse i Apostlenes Gerninger.
Faste praktiseres mig bekendt ikke så meget mere i menighederne. Ikke hermed sagt, at faste er et universalmiddel til al sygdoms helbredelse. Men der findes sygdom og lidelse, som ifølge Jesus kun kan fordrives ved bøn og faste.
Med reformationen faldt fasten væk, fordi man mente, den kom ind under gernings-retfærdighed. Det kan faste selvfølgelig udarte sig til; men sådan behøver det ikke at være. Hvis dette var tilfældet, ville Jesus nok ikke have tilrådet faste. Vi kristne er kaldet til at frigøre Guds helbredende og retledende kræfter. Nøglen hertil er bøn og i nogle tilfælde bøn sammenkædet med faste.
Helligånden rummer den frigørelse, som Jesus lover os mennesker. Helligånden frigør os til at elske og til at tilgive.
Den forandring og den forståelse af dit liv, som du søger, kan ikke opnås på det menneskelige plan, men kun ved Helligåndens hjælp og åbenbaring, og den hjælp og åbenbaring skal du selv søge gennem bøn. Men hjælp, åbenbaring og forståelsen af vores liv kommer ofte til os fra Gud ikke som ord, men som fred. Der, hvor vi anbringer vores tillid, der findes vores skat.
Alt, hvad der sker i vores liv af ondt, har evnen til at såre og pine os, hvis vores sind er ondskabsfuldt nok til at bruge det imod os.
Et liv med bøn er et trin op fra en tilstand af fortvivlelse til en tilstand af håb. Når vi er voksne og modne ser vi, at vi kan vælge. Et bittert, vredt og utilgivende livssyn er et valg. Guds fred er bare et andet valg.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Vores oplevelse:
Kære Orla
Hver dag er du i vores bøn, at du må blive bevaret og ledet i Herrens forudbestemte gerninger, og at Han selv må træde frem af din forkyndelse til frelse for mennesker.
Kirstin i Texas med den alvorlige kræftsygdom, som du bad for gennem salveduge, hun er nu for 5. år erklæret kræftfri. Det skulle du lige vide.
Kærlig hilsen fra
A. og L.