Bogtema
Befriende opgør med åndelig trældom

Steve McVey sætter i to bøger den troende, hvor han hører hjemme: under nådens herredømme.Steve McVey leverer med sine to bøger et befriende opgør med legalisme og åndelig trældom. Det centrale tema er, at den troende ikke er under loven, men under nåden.Bøgerne Et liv i Nåde og Nådens Herredømme handler begge om nåden i den kristnes liv, nåden som kilde til frelse, men ikke mindst som kilde til det kristne liv. Den sidste fokuserer lidt mere på det kristne liv og helliggørelsen, men indholdet i bøgerne ligger tæt op ad hinanden, og de kan efter behag læses efter hinanden eller uafhængigt af hinanden.

Ikke under loven

Forfatteren tager udgangspunkt i sin egen situation og vender ofte tilbage med eksempler fra sit eget liv eller fra mennesker, som han har mødt og betjent i sin egenskab af præst. Hans eget udgangspunkt var, at han efter flere års tjeneste for Gud som ung pastor var åndeligt mislykket, stadig kæmpede de samme kampe og ikke oplevede dyb frihed og glæde i sit liv og i sin tjeneste. Gennembruddet kom, da han fik et nyt syn for Guds nåde.
Det er denne forståelse, forfatteren søger at formidle til læseren. Bogen taler klart om, hvem vi er i Kristus, at vi er nye skabninger, og at vi ikke er under loven. På samme måde pointeres det, hvordan kampen mod kødet lykkes ved at fokusere på Kristus fremfor på bud og regler. Det liv, som beskrives, er et liv, hvor det nye liv i den troende flyder indefra og får lov at forvandle den enkeltes liv. Et liv, hvor fokus er på Kristus, hvad han har gjort, på glæden over frelsen, på kærligheden til Gud, ja hvor selv helliggørelsen ses som en gave fra Gud.

Øjenåbnere

Forfatteren har indimellem kontroversielle vinklinger, der virkelig kan være øjenåbnere. F.eks. i bogen Et liv i Nåde, hvor han venligt, men bestemt kritiserer den kristne forestilling om, at vi skal ”overgive alt” til Gud. Og hertil spørger, om en brudgom ville være tilfreds, hvis hans brud blot var villig til at ”overgive alt” til ham, eller om han ikke også ønskede, at hun længtes inderligt efter ham og var dybt forelsket i ham.
Tilsvarende bemærker han tørt i bogen Nådens Herre-dømme, at de fleste evangeliske kristne, når de skal forklare mennesker om, hvordan man bliver kristen, rigtignok fokuserer på ”tro, tro, tro”. Men når mennesker først er blevet kristne, ændres tonen til ”gerninger, gerninger, gerninger”.

Ikke en gør-hvad-du-vil-kristendom

Med modsat fortegn kritiserer forfatteren kirkens tendens til at gøre evangelisation til en præstation eller en pligt. Som med alle love vil et påbud om at evangelisere nemlig virke mod sin hensigt. Evangelisa-tion ud fra Guds nåde er ifølge forfatteren ”begejstring for Jesus, der virker smittende på andre”, til forskel fra diverse fire-punkts planer og evangeli-sationsmetoder.
Til tider er forfatteren lidt dristig i sine formuleringer, men der er ikke tale om en du-kan-gøre-hvad-du-vil-kristendom. Forfatterens pointe er, at loven – Moseloven eller blot bud og regler – ikke formår at virke hverken frelse eller helliggørelse og generelt er virkningsløs med henblik på at skabe virkelig forandring, men blot kan skabe en ydre facade.

Afklarende

Først og fremmest retter bøgerne sig naturligvis mod den, som er fanget i religiøse bud og regler uden at have erfaret nådens frigørende virkning. Eller den, som mere eller mindre ubevidst lægger for stor vægt på loven og på bud og regler i det kristne liv. Her er den frigørende og afklarende og rummer et vigtigt budskab, som kun alt for sjældent har fået plads. Men i det hele taget bør bøgerne være af interesse for enhver kristen, ikke mindst forkyndere og evangelister og kristne ledere på alle niveauer, som bærer et åndeligt ansvar over for andre.

Steve McVey:
Et liv i Nåde
159 sider • 199,95 kr.
Nådens Herredømme
152 sider • 199,95 kr.
Alstrup