Dansk intolerance

På det seneste har vi igen oplevet, at to kristne grupper er blevet lagt for had i befolkningen og i medierne.I Egernsund har der været borgermøde og underskriftsindsamling, fordi den lokale præst gik af i protest imod missionsfolkene, som havde fået flertal i menighedsrådet. Resultatet var, at folkestemningen – stærkt hjulpet af nogle mediers fordomsfulde omtale – nu kræver at missionsfolkene skal forlade menighedsrådet. Helt i strid med demokratiet i folkekirken.
I Gørløse har lokale folk – igen stærkt hjulpet af visse medier – startet en lignende hetz imod, at gruppen Evangelist vil holde sin sommerfestival her.
Her er den specielle krølle på, at det ikke mindst er missionfolk, som tidligere har ført an i agitationen imod Evangelist og dermed givet stof til medierne. Nu oplever de selv at blive hængt ud og forfulgt af folkestemningen. Som man dømmer andre, bliver man selv dømt.
Hverken missionsfolkene i Egernsund eller Evangelist-folkene i Gørløse er uden skyld i deres egne vanskeligheder, selv om man ikke skal tro alt, hvad medierne skriver. Specielt har Evangelist selv givet anledning til kritik, så de fleste kristne grupper må tage afstand fra dem.
Det er vigtigt, at vi kristne – uanset teologi – opfører os fornuftigt, mådeholdent og – kristent.

Men uanset dette, er det tankevækkende, hvor intolerant det danske samfund er blevet overfor religiøse mindretal. Dette er frugten af hetzen imod muslimerne. Det er den samme intolerante ånd. Jante-ånden.
Hvor er de liberale og kulturradikale forkæmpere for tolerance? Gælder den kun modstandere af religion?
Hvor er det grundtvigske frisind? Hvis der ikke er plads til missionsfolk i folkekirken, så bliver der tomt…
Som demokrater og kristne bør vi kæmpe for beskyttelse af religiøse mindretal – om det så er folk vi er helt uenige med. Om det er Indre Mission, Luthersk Mission, forskellige frikirker – eller for den sags skyld Evangelist, nyreligiøse og muslimer. De har også krav på fairness.
Vi må altid kæmpe for retten til at tro, forsamles frit og tale frit.
Vejen frem er, at kristne forsvarer hinanden og religionsfriheden overfor et intolerant Jantelovs-samfund.

Af redaktør Henri Nissen