Debat

VOKSENDE FEJLINFOR-MATION!

Israel får ofte negativ medie-dækning, mener en læser.

Det forbavser og forarger mig til stadighed, hver gang jeg åbner for det officielle Danmarks nyheder, hvor megen opmærksomhed der hele tiden skænkes Israels fjender i reportager og interviews, mens der kun tilsvarende ofres en brøkdel på udtalelser fra Israel.
Man har også (i nyhederne) været inde på, at Israel ikke har lidt de store tab af menneskeliv – på grund af raketterne fra Gaza. Kunne dette måske skyldes, at børn og voksne til stadighed må søge tilflugt i beskyttelsesrum!!
Er det et liv værd at leve – i deres eget land?? Israel har også mange gange – før muren – været udsat for selvmordsangreb. Benytter Israel sig af sådanne metoder over for deres fjender?? Nej, vel!
Man informerer også kun nu og da om, at Israels fjender bevidst placerer sig i tæt-bebyggede områder. For hvad betyder menneskeliv for dem? Som en af deres ledere udtalte, er disse civile derved blevet gjort til “martyrer”!
Det er helt tydeligt, at medierne har taget stilling – MOD Israel! Vore medier er IKKE neutrale!
Eva Vosegaard
Storebæltsvænget 182
5500 Middelfart

Velsignelse af aflivning?

I 2008 kom det frem, at der er cirka tre gange så mange organdonorer i Spanien / Portugal som i Danmark. Og at der bør gøres noget mere for at øge antallet af organdonorer i Danmark.
Det, der så gøres, er, at man fortier noget af sandheden om organdonation. Nemlig, at vigtige organer ikke tages fra døde mennesker, men fra levende. Og at donoren dør på operationsbordet uden at have familie og venner omkring sig.
Det nyeste er så, at man har lokket biskopperne til at overveje et ritual, der skal bruges til velsignelse af aflivningen.
Medlidenhedsdrab er strafbart. Men reservedelsindustrien skal velsignes. Var det ikke bedre at helbrede livsstilsygdomme med sund livsstil?
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 b, st. th.
6400 Sønderborg

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens. Obs! Max 200 ord. Red. forbeholder sig ret til at forkorte.