En pilgrimsvandring fra Calais til Rom

Alle veje fører til Rom, men der er en vej, som i århundreder var mere førende end andre ned gennem Europa til Rom. Via Francigena hedder de og går fra frankernes rige til Rom, nærmere bestemt fra Calais til Rom.Via Francigena svarer til den spanske pilgrimsrute Camino de Santiago, men adskiller sig ved ikke bare at have været en vej for pilgrimme, men for rejsende af alle slags: Konger, købmænd, soldater, korsfarere.
Siden 2007 har man ved hjælp af 1544 skilte kunnet følge Via Francigena fra Sankt Bernhard-passet i Norditalien til Rom.
De nævnte oplysninger er fra Vejen til Rom af Jørgen Johansen, som er DR-medarbejder på P1.
Bogen er bygget op som en rejse ad Via Francigena. Vi hører om pilgrimme, der har benyttet sig af vejen, bl.a. den danske kong Erik Ejegod, og om de forhold, en sådan rejse er sket under.
Men det er ikke en bog om pilgrimme og pilgrimsvandrin-ger, ikke mere end det er en bog om alle mulige andre personer, historiske begivenheder og aktuelle forhold med tilknytning til de byer og områder, Via Francigena går igennem.
Ubesværet bevæger Jørgen Johansen sig rundt i kunsthistorien, italiensk historie, kirkehistorien, personportræt-ter, by- og naturbeskrivelser og op og ned i historien fra de første århundreder efter Kristi fødsel og frem til i dag.
Jeg har tillid til, at hans informationer er korrekte, og de kommer tæt og er mange. Ingen går informationssultne fra denne bog. Til gengæld er det en bog, der forudsætter, at man allerede ved en del om Italien, Europas historie og kirke- og kunsthistorie.
Ove Klausen

Jørgen Johansen:
Vejen til Rom
268 sider • 329 kr.
Gyldendal