Debat

Soldaten, der kunne nå at så

I foråret 1945 var det tvivlsomt, om alle marker i Europa blev tilsået, da tiden var inde. Mange landmænd befandt sig ved fronten, og der var tyske landmænd, der gjorde tjeneste i Danmark.
I Århus var det ikke kun kasernerne, der blev beslaglagt af tyske soldater. En dag blev det bekendtgjort i avisen, at ”Samsøgade skole var optaget til andet formål”. Det vidste alle, hvad var, og en dag stod der et tysk skilderhus ved indgangen til skolen, som var min barndoms skole fra 1934-39.
I forårsmånederne 1945 tydede alt dog på, at soldaterne var trætte af krigen og kun tænkte på at komme hjem , så da 4. maj kom med kapitulationen og frihedsbudskabet, strømmede tyske soldater ud fra skolen og mødtes hjerteligt med danskere på gaden. En tysker hørtes sige: ”Nu kan jeg nå at komme hjem og så!”
Det var et medlem af min familie, der hørte det, og det gjorde dybt indtryk på vedkommende at se soldatens glæde over at kunne komme hjem. For vi hadede jo ikke tyskerne, men vi hadede det system, der gjorde dem til vores fjender. Derfor opstod modstandsbevægelsen.
Onde systemer, der sætter splid mellem mennesker, skal til enhver tid bekæmpes, først og fremmest med ord.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
8000 Århus C