Troens lethed – meditationer

Der tales i disse år meget i kirkerne om spiritualitet, meditation, retræter, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. En ny trend, men mere end det.Jette Dahl er repræsentant for den nye trend og har fået udgivet en ny bog, Troens lethed, med 10 meditationer til hverdagsbrug. Den er tænkt som den første i en serie om kristen spiritualitet og meditation til hverdagsbrug.
Jette Dahl var sognepræst i folkekirken fra 1979-2004. I 1998 fik hun konstateret en alvorlig form for lymfekræft, som hun nu er helbredt for. I dag er hun leder af pilgrimsvandringer og retræter i Danmark og i udlandet, hun holder foredrag og kurser om indføring i kristen spiritualitet og meditation og er privatpraktiserende sjælesørger og åndelig vejleder.
Troens lethed består af meditationer omkring Gudsbillede, selvbillede, Fader, Søn og Helligånd, den indre trone, stilheden er Guds ven, bønnens ”Kom”, troens lethed, træl og fri og hver dag er Guds dag. ”Centrum i hver af disse meditationer er den korsfæstede og opstandne Kristus, som viser os vejen til Gud og slår følgeskab med os på både den indre og ydre vandring”.
Hver meditation er bygget op på samme måde: Indføring i temaet, fordybelse i stilhed, eftertanke med udgangspunkt i citater fra Bibelen, fordybelse i stilhed og afsluttende bøn. Det anbefales at bruge den samme meditation dagligt i en uge og gerne vende tilbage til den, når man er færdig med de øvrige. Jette Dahl anbefaler gentagelse og stadig fordybelse.
Bjarne Nederby Jessen

Jette Dahl: Troens Lethed
80 sider • 129,95 kr. • ProRex