Underholdende opslagsbog om billedforestillinger

Det er noget af en ”murstensbog”, cand.mag i dansk og religion og nu tidligere gymnasielektor Finn Stefansson har forfattet – en bog fyldt med ophobet viden fra 33 års undervisningsarbejde.Symbolleksikon kaldes værket, men man skal ikke bladre ret længe i bogen med dens ca. 1400 artikler – heraf mange om religiøse emner -, før man bliver klar over, at den sprænger rammerne for, hvad man almindeligvis kalder symboler. Her er tale om ”fænomener”, ”forestillinger” – eller ”tegn”, forstået som betydningsbærere. Fx ø og å, der er geografiske benævnelser, og som begge kan betyde noget mere end det, man umiddelbart forbinder dem med (bl.a. ensomhed hhv. idyl). Når man læser disse to opslag, kan man også nemt få en fornemmelse af at lytte til en dansklærer, som underholder med noget af det, han ved om ”betydningsbærerne” ø og å. Der er ikke kun tale om streng leksikalsk oplysning.
Det er en bog, som gymnasieelever, der ikke helt har opgivet af bruge opslagsbøger, sikkert vil kunne få gavn af i forbindelse med dansk-opgaver. Derudover kan den måske være interessant for alle, der er nysgerrige efter at vide lidt mere om den verden, vi færdes i; ellers har dette Symbolleksikon mere underholdnings- end egentlig oplysnings-værdi.
Niels Jørgen Vase

Finn Stefansson: Symbolleksikon
608 sider • 399,95 kr. • Gyldendal