Dialogcentret har fået ny general

15. september tiltrådte cand. theol. og præst Christina Philipstatt stillingen som generalsekretær på Dialogcentret i Århus. Efter endt studium i 1993 blev hun ansat som sognepræst ved Kapernaumskirken i København. I den periode var hun aktiv i bl.a. SOS-arbejdet for Kirkefondet, Kirkens Korshær, Sct. Nicolajtjenesten og Islamisk-Kristent Studiecenter. Derefter var hun i en årrække landssekretær i KFUM og KFUK i Danmark bl.a. som ansvarlig for forkyndelse og børnearbejdet. Herefter var hun fra 2002 til 2007 ansat på Haslev udvidede Højskole som højskolelærer i linjefaget Eksistens og tro.
De sidste par år har hun dels arbejdet som historie- og kunstlærer på Rønde Efterskole, sognemedhjælper i Grenaa og nu overenskomstansat sognepræst på deltid ved Ålsø, Hoed, Homå og Vejlby kirker på Djursland.
På Dialogcentret vil Christina Philipstatt varetage ledelsen af de forskellige aktiviteter og bl.a. være ansvarshavende redaktør af bladet Den Nye Dialog.