Mirakler i Hitlers helvede

Et stærkt vidnesbyrd om Guds nærhed midt i trængslerne. ”Mens julen nærmede sig, fejrede tyskerne Jesu fødsel, men samtidig tilbad de nazisternes gudløshed. Freden, glæden, kærligheden og håbet, som var centrale ting i kristendommen, var der ikke meget af i Hitlers Tyskland”, skriver Anita Dittmann i sin tilbageskuen på 13 års mareridt med Hitler og hans nazistiske fortrædeligheder.Det hele begyndte i 1933, da Anita var en lille pige, og sluttede i 1946, da hun som ung kvinde kunne gå om bord på S.S. Marine Flasher i Bremerhafen med kurs mod New York, endelig fri.

Bevare troen i mareridtstyskland

Undervejs var der mange barske oplevelser for Anita, hvis mor var jødisk tysker og far var arisk tysker. Faderen blev tvunget til at lade sig skille fra sin tyske kone. Men såvel moderen som Anita er Jesus-troende jøder, og deres stærke gudstro bar dem gennem mareridtstyskland. Gang på gang oplever de mirakler, møder engle i menneskeskikkelse og er til hjælp for deres omgivelser, Anita i en arbejdslejr og moderen i Theresienstadt, hvor de bliver genforenet, da Anita efter krigen leder efter sin mor.
Begge oplever de sult, angst, kulde, væggelus, lopper og rotter, hårdt arbejde og ydmygelser. Mange mistede troen på Gud under disse forhold. Men for Anita og hendes mor hjalp troen på Gud og deres daglige kontakt med Jesus dem til at udholde det alt sammen og være et vidnesbyrd om tro for deres omgivelser.

Tilgive selv en Hitler

Anita Dittmann fortæller om disse barske år, der trods alt var fyldt med mirakler, i bogen I Hitlers helvede. Det er en meget stærk bog med vidnesbyrd fra en overlever, men det er også en bog om kærlighed og tilgivelse til dem, der ydmygede og ødelagde. Anita trøster og vidner for en sygeplejerske, der kun ville hende ondt. Hun fortæller i slutningen af bogen, at ”den største og bedste nyhed er dog, at Gud er klar og villig til at tilgive selv en Adolf Hitler, en Eichmann, en Himmler, en Heydrich, en Goebbels og en Hoss. Guds kærlighed og tilgivelse i Jesus Kristus er så stor. Gud kan forvandle alle mennesker, hvis han får lov til det.”

Antisemitisme i dag

Bogen er midt i krig og kaos et stærkt vidnesbyrd om Guds nåde, trofasthed og kærlighed, men bogen er også en påmindelse om, at antisemitismen ikke døde med Hitler, at antisemitismen lever og stikker sit grimme fjæs frem i mange europæiske byer i dag, ikke mindst i Frankrig. Anita Dittmann fortæller i en epilog, at ”nogle mener, at det antisemitiske klima i dag nærmer sig det, der var i 1939.”
Bogen bør læses af mange, fordi vi ikke må glemme, hvad der skete i nazitiden i Tyskland, men også fordi den er et stærkt vidnesbyrd om Guds trofasthed og nærhed midt i trængslerne, og fordi den minder os om, at det kan ske igen.

Anita Dittmann
/ Jan Markell:
I Hitlers helvede
– En kristen jødes
hverdag i Nazityskland
216 sider • 229,95 kr.
LogosMedia