Nyt videncenter øget livskvalitet for døende

Det nystartede Palliativt Videncenter koordinerer ekspertisen og kortlægger indsatsen for at lindre og lette tilværelsen for uhelbredeligt syge og døende i Danmark. Hvad gør man, når man ikke kan kurere en dødelig sygdom? Så bidrager man til at gøre patientens sidste levetid så fri for lidelse og så meningsfuld som muligt.

Helle Timm drømmer om, at hospice-filosofien om livskvalitet til døende skal gennemsyre hele det danske sundhedsvæsen.

Denne ”palliative” indsats varierer meget i både kvalitet og udbud – alt afhængig af lokale ildsjæle og regionale ad hoc-løsninger i sundhedssektoren. Men nu har fem store interesseorganisationer og TrygFonden sammen dannet et Palliativt Videncenter (PAVI), der skal sikre udvikling af faglig kvalitet på området og sprede den viden og erfaring, der findes rundt omkring på de danske hospitaler, plejecentre og hospicer.
– Det gælder indsatsen for alle grupper af uhelbredeligt syge og deres pårørende og hele det palliative felt, fastslår videncentrets chef, kultursociolog, ph.d. Helle Timm.
De fem interesseorganisationer er: Dansk Selskab for Palliativ Medicin, Foreningen for Palliativ Indsats i Danmark, Ledere af hospice, palliative teams og enheder i Danmark, Kræftens Bekæmpelse og Hospice Forum Danmark.
– De fem arbejder tæt sammen for ved fælles fodslag at koordinere og løfte den palliative indsats i Danmark, siger Helle Timm.

Danmark bagud

Og det er der brug for.
– Selv om palliativ medicin er et anerkendt speciale på internationalt niveau, er vi stadig bagud i Danmark. Men heldigvis er hospice og palliativ behandling og pleje i de senere år blevet en sag, som nyder folkelig opbakning, siger Tove Videbæk, formand for Hospice Forum Danmark.
Den palliative indsats har udviklet sig internationalt gennem de seneste 40-50 år. I Danmark har udviklingen først taget fart de seneste 10-15 år.
Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO går palliation ud på ”at lindre smerter og andre generende symptomer”, ”bekræfte livet og opfatte døden som en naturlig proces”, samt ”at integrere omsorgens psykologiske og åndelige aspekter”, så patientens livskvalitet fremmes. Selv om indsatsen ”kun” er lindrende, har den ofte en positiv indvirkning på sygdommens forløb.
Palliativt Videncenter er oprettet med støtte fra TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse. Budgettet for de næste tre år er 9,5 mio. kr., hvor TrygFonden står for de 8 mio. Videncenteret har indrettet kontor på Strandboulevarden 47B på Østerbro i København.
– Drømmen er, at hospice-filosofien om livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende lige til det sidste skal gennemsyre hele sundhedsvæsenet, siger Helle Timm.
Centret er lige nu ved at kortlægge, hvordan den lindrende indsats er organiseret i Danmark. Ud over 14 hospicer er der et nogenlunde tilsvarende antal palliative teams og enheder på landets hospitaler.