Roy Fields kommer til Danmark

Det er første gang, at den verdenskendte lovsangsleder Roy Fields kommer til Skandinavien for at lede tusindvis af mennesker i lovsang.Roy Fields har rejst globalt og forkyndt evangeliet gennem lovsang, seminarer og konferencer. Nu kommer han for første gang til København i november og holder lovsangsseminaret ”2009 Worship Conference – this is the generation”.

Roy og Melanie Fields tror på, at Gud har sendt dem til Skandinavien med vækkelse.

Kendetegnet ved hans tjeneste er, at der bryder vækkelse ud i de byer, han og hustruen Melanie besøger. Mennesker bliver frelst, og der sker helbredelser og mirakler.
– Mit kald er at gøre Jesus berømt og se mennesker blive forelsket i ham! siger Roy, og det har han haft succes med, siden han for alvor slog igennem som lovsangsleder i 2005. På blot fire år har han solgt over 30.000 album internationalt og ledt lovsang på tv-møder for 100 millioner seere og hundrede tusindvis af deltagere på møder og konferencer.

Roy Fields kommer til Danmark

Roy Fields kommer til Skandinavien i november og holder ”2009 Worship Conference” med titlen: ”We are the generation”. Først besøger han Danmark og kommer til København den 13. og 14. november, hvor han holder to møder fredag og lørdag aften samt et lovsangsseminar lørdag eftermiddag.
– Gud har talt til os om at komme. Vi har fået mange e-mails fra skandinavere, og vi fornemmer en sult efter mere af Jesus! Vi glæder os meget til at komme og bringe vækkelsesilden til Danmark, Norge, Sverige og Finland! Jeg har set det før og ved, at Gud kommer til at gøre store ting for det skandinaviske folk! siger Roy.

Vækkelse til Danmark?

Vækkelse har været på danskernes læber i generationer, og nogle er holdt op med at tro på, at det nogensinde vil ske. Mon det er fordi, vi har en fastlåst forestilling om, hvad vækkelse er? Roy og Melanie har i de sidste fire år set, hvordan vækkelse er brudt løs i alle de byer, de har besøgt. Er det muligt, at den længe ventede vækkelse bryder løs i skandinaviske byer i november?
Du fortæller om vækkelses-ilden. Hvordan definerer du vækkelse?
– Mange mennesker har deres egen definition på vækkelse. Jeg tror, vækkelse er, når mennesker bliver forelsket i Jesus igen og igen og får genoprettet deres frelsesglæde. Jeg beder om, at lyden fra himlen vil berøre enhver, som lytter! siger Roy og tilføjer:
– Jesus sagde: drag nær til mig, og jeg vil drage nær til dig! Det er, hvad vækkelse handler om. Jeg har set, hvad der sker, når mennesker er ægte i deres tilbedelse. Pludselig begynder de at få tro igen og åbner deres hjerte op for atmosfæren af tilbedelse, og så er det, at mirakler sker i deres liv! siger han.
Hvordan fanger den enkelte dansker vækkelsesilden?
Roy er stille et øjeblik og siger så frimodigt:
– Vær åben og lyt til, hvad Helligånden siger. Lad være med at lukke i og tænke på alt muligt andet. Fokuser på Jesus og tag imod, når han frigør sin kraft over dig!
Roy har set utallige resultater, når mennesker fra alverdens nationer åbner hjerterne op for Helligånden, så hans kraft manifesteres. Roy og Melanie tror på, at Gud har sendt dem til Skandinavien med vækkelse.
– Hør, siger Roy og fortsætter:
– Det lyder vildt, men vi har med egne øjne set, hvordan Gud drager mennesker, når hans kraft bliver forløst. Der kommer så mange mennesker, at vi må flytte konferencerne til andre lokaler! Hvorfor kommer der så mange mennesker? Fordi de længes efter mere af Jesus. Hvis danskerne tager imod den vækkelsesild, som Gud er ved at forløse over deres land, bliver det så vildt, at det kommer til at ringe for deres ører! Jeg siger det igen, tag imod, vær ægte og lad være med kun at tænke på jer selv. Flyt fokusset hen på Jesus, og giv ham plads i dit liv. Du bliver aldrig den samme igen!

Lovsang er drivkraften bag vækkelse

Lovsang er ikke blot en sang eller stimulering af vores følelser. Lovsang er hengivet tilbedelse af Jesus – lovsang er et våben.
– Når vi lovsynger Herren med hjertet og ikke kun med munden, så sker der et skift i den åndelige verden: atmosfæren forandrer sig, himlens døre åbnes, og Gud forløser sin kraft, så mirakler finder sted! Lovsang er åndelig krigsførelse! Du driver Satan til vanvid, når du lovsynger Jesus. Hvorfor? Fordi Guds kraft manifesteres. Mennesker bliver frelst, helbredt og sat fri. Når Jesus træder ind på arenaen, mister Satan territorium! forklarer Roy og fremhæver, at lovsang er meget vigtig, hvis en by eller nation vil have vækkelse.
Roy fortæller ligeledes, at ægtheden af lovsangen er mindst lige så vigtig.
– I Johannes-evangeliet kapitel fire, vers 23, siger Jesus til den samaritanske kvinde: Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed, for det er sådanne tilbedere, Faderen vil have! Det handler om at være ægte i lovsangen. Når jeg leder mennesker ind i intim lovsang, synger jeg mange sange til Jesus, ikke sange om ham. Når vi synger til ham, så begynder miraklerne at ske, og vækkelsesilden bryder løs!

Enhed blandt folket

Når Roy Fields sætter sig bag keyboardet og trykker de første toner an, ved mødedeltagerne, hvad der venter dem, uanset nationalitet og kultur.
– Jeg er ikke nogen stor kanon. Jeg er bare Roy, og min hustru er Melanie! Vi har en passion for Jesus og elsker at lede mennesker ind i lovsang. Vi udfører ikke performance og gør ikke et stort nummer ud af os selv. Vi fortæller om Jesus og tilbeder af hjertet, siger Roy.
– Hvad gør I, for at så mange mennesker hengiver sig i lovsang og oplever det, som alle kristne gerne vil opleve: Guds kraft manifesteret?
– Vi leder folket ind i enhed. Både Jesus og Paulus talte om kraften ved enhed. Når vi står sammen i enhed, kan alt ske. Når atmosfæren forandres, bliver forventningerne store, og det giver grobund for mirakler. Gud gør resten! siger Roy og tilføjer til slut:
– Vi kommer ikke til Danmark, Norge, Sverige og Finland bare for at holde ”endnu et møde” for jer. Vi kommer for at ryste nationer og byer, ikke med specialeffekter, men med Guds kraft!

Helle var på konference med Roy Fields

Sidste sommer var Helle Flindt fra Valby en uge i USA på konference med Roy Fields. Hun siger, at det var livsforvandlende.
– Mit indtryk af Roy Fields er, at han er helt overgivet til Jesus. Han er fokuseret på at føre mennesker ind i Guds nærvær. Rent musikalsk er han en stor oplevelse. Der er ikke tale om performance til hans møder og konferencer. Der er helt igennem fokus på Jesus.
– Der var virkelig vækkelsesild, hvor Guds kraft blev manifesteret. Der skete mange mirakler og helbredelser under tilbedelsen. Jeg så mennesker blive sat fri fra ting, som havde bundet dem, og mange af de tilstedeværende blev frelst, fortæller Helle, og tilføjer:
– Jeg tror, at Gud bruger Roy Fields til at lede mennesker ind i Guds nærvær.
Da Helle var på konference med Roy, foregik de første møder i en stor sportshal, men på grund af den store deltagelse af mennesker måtte arrangørerne flytte konferencen til en stor udendørs lufthavnsmark, som kunne rumme de mange tusinde, som strømmede til møderne.
– Det var fantastisk at være under åben himmel. Når jeg tænker tilbage på, hvad jeg personligt oplevede ved at deltage, må jeg sige, at jeg fuldstændigt glemte alt omkring mig. Hverdagstingene forsvandt helt i lyset af det stærke nærvær, der var af Gud. Man kunne bogstaveligt talt mærke, da Gud kom ind i mødet. Det var en overvældende oplevelse, som jeg aldrig glemmer.


Artiklen fortsætter efter annoncen: