Kristen tænketank: Kapitalismens værdier fører til moralsk fallit

Fordelene og ulemperne ved det udbredte økonomiske system udligner ikke sig selv.
Kold kapitalisme har en ødelæggende virkning på familier og lokalsamfund. Den er en af de vigtigste drivkræfter for den sociale og moralske deroute i de vesteuropæiske samfund.

Mens filminstruktøren Michael Moore i sin nyeste film ”Capitalism: A love story” tager kapitalismen under ironisk og kritisk behandling, revideres det økonomiske system også af en kristen tænketank.

Det konkluderer økonomen Michael Schlüter i en analyse fra den kristne tænketank Jubilee Centre.
Michael Schlüter, der er leder af tænketanken og tidligere konsulent i Verdensbanken, mener, at kapitalismen som økonomisk system er blevet så selvfølgelig, at selv kristne accepterer den på linje med bibelsk undervisning.
– Det er forståeligt, for kapitalismens økonomiske fordele er indlysende, idet den de sidste 30 år har løftet en milliard mennesker ud af fattigdom, erkender økonomen, der også peger på både teknologiske og politiske fordele i kapitalismens kølvand.
Med samme selvfølgelighed fremhæver han dog også systemets negative konsekvenser.
– Den fører først og fremmest til et brud med de 10 bud, fordi mammon erstatter Gud og sætter menneskelig selvtilfredsstillelse i centrum, påpeger han.
– På et systematisk niveau søger kapitalismen i jagten på afkast at generere et øget forbrug. Det er ikke som en ”ond sammensværgelse”, men sådan fungerer systemet, tilføjer Michael Schlüter, der ser en lige linje mellem øget gældsættelse, voksende indkomstforskelle, aftagende social samhørighed og undergravelse af åndelige realiteter.

Ingen beskyttelse

Ifølge økonomen Michael Schlüter fører kapitalismens værdier til, at mammon erstatter Gud.

I sin rapport fastslår lederen af den kristne tænketank, at fordelene og ulemperne ved kapitalismen ikke uden videre udligner hinanden.
– Den større velstand for nogle dele af samfundet i de kapitalistiske lande skal modregnes i en større relationel fattigdom, som rammer en stadig større del af befolkningen. Her peger Michael Schlüter på antallet af skilsmisser og enlige forældre som eksempler.
En stigende risiko for ensomhed, psykisk sygdom og depression er andre sidegevinster, der ifølge Jubilee Centers leder skyldes, at kapitalismen ikke har nogen intentioner om at beskytte sårbare grupper i sin stræben efter markedsandele og profit.
Han mener, at den frihed, der ofte fremhæves i en markedsøkonomi, efterlader mange ubeskyttede, ligesom ikke alle er i stand til at håndtere den. Den bibelske beskyttelse af en ugentlig hviledag med plads til at prioritere familie og gudstjeneste er under pres.
– Der er rigeligt af beviser på, at en stor del af befolkningen er dårligt rustet til at håndtere sådanne friheder, erklærer Michael Schlüter med henvisning til fjernelser af åbningstider og manglede forbrugerbeskyttelse i forbindelse med finansieringsordninger og spil om penge.

Bør reformeres

Ærindet for Jubilee Centers leder er dog ikke et opgør med kapitalismen i sig selv, men menneskers – og især kristnes – forhold til den.
– Det er kun mennesker, der kan gå moralsk fallit, for det er mennesker og ikke et økonomisk system, der har et forhold til Gud, konkluderer Michael Schlüter, der advokerer for en reformering af det kapitalistiske system med afsæt i bibelske principper.
– Forestil dig en verden, hvor ingen er afhængig af samfundets økonomiske og relationelle støtte. Hvor alle er født ind i stabile familier med en stærk følelse af ansvarlighed for hinanden. Men sådan er verden ikke.
– Derfor bør kristne ikke acceptere som en del af deres kulturelle kontekst at lade kold kapitalisme bidrage til den vestlige verdens moralske konkurs, slutter han.