Liturgisk måltidsbog

Oplæg til hjemmehyggeaftner med madlavning i fællesskab.I en travl hverdag kan det være svært for mange familier at finde tid til samværet omkring maden – et samvær, som kan være af overordentlig betydning for familien. Mange vælger at tilberede hurtige retter, så man kan bruge tid på noget andet, og ofte bliver måltidet så reduceret til en praktisk ting, der ”bare” skal overstås.
Unitas Forlag har netop udgivet ”Marthas travle køkken”, som en inspirerende hjælp til at lave spændende og lækker hverdagsmad. Den lægger op til, at familien laver maden i fællesskab og gør måltidet til en festlig oplevelse i form af et liturgisk måltid, der kan være med til at fastholde og udbygge måltidsfællesskabet.
For forfatterne er et liturgisk måltid et måltid, hvor madlavning, refleksion, spisning og bøn er samlet i et ritual med en bibelsk tekst som referenceramme. Fællesskabet integreres i alle disse elementer, og Marthas travle køkken er en inspiration til liturgiske måltider.
Bogen indeholder opskrifter på 40 liturgiske måltider. Hver opskrift har en madopskrift, en genfortælling af en bibelsk beretning, et refleksionsafsnit, en bøn og forslag til aktiviteter. Der er virkelig lagt op til en hjemme-hygge-aften for hele familien. Ud over opskrifterne på 40 liturgiske måltider er der bagest i bogen nogle brød- og dessertopskrifter, samt forslag til bordvers og salmer, der kan indgå i det liturgiske måltid.

Idebog til kristne familier

Bogen er lavet af en forfattergruppe, der kalder sig Igang.nu, der består af 3 ægtepar og en single. De er en folkekirkelig projektgruppe, der afholder konfirmanddage og tilbyder forskellige inspirationsaftener til kirkelige ungdomsforeninger, og deres seneste projekt er så denne måltidsbog, som jeg absolut hilser velkommen. Det er en god idé-bog til kristne familier, men også til bibelstudiegrupper, der fx vil bruge en lørdag sammen.
Det er ikke første gang, at Unitas Forlag udgiver en måltidsbog. For et par år siden udsendte forlaget Præsten & Kogejomfruen, der er langt mere spændende, såvel indholdsmæssigt som udstyrsmæssigt. Men man kan bestemt også have glæde af ”Marthas travle køkken”.

Forfattergruppen Igang.nu (Lisbeth Hedegaard Birch Lassen, Lars Hedegaard Birch Lassen, Hans Kristian Mikkelsen, Anette Skals, Simon Skærbæk Skals, Eva Fibiger Diemer og Jonas Friis Fibiger Diemer):
Marthas travle køkken
200 sider • 249 kr.
Unitas