Stærk bibelhistorisk roman for voksne

Anette Broberg Knudsen bevæger sig med succes ind på et nyt område i sit forfatterskab.Alle himlens stjerner er en fortættet og dramatisk beretning om et meget centralt begivenhedsforløb i den bibelske åbenbaringshistorie.Anette Broberg Knudsen har som ramme for sin roman Abrahams færd til Morija for at ofre sin søn Isak. Men det hele skildres fra andre synsvinkler – nemlig af to, som ikke ved noget om, hvad der foregår: Ismael og dennes opdigtede halvsøster, Tamit.
Romanen består af tre dele: I den første er Ismael hovedpersonen, i den anden Tamit, og i den korte afsluttende igen Ismael. Deres historier er i høj grad præget af deres mor, som de på en usund måde føler sig bundne af. Grundstemningen i deres beretninger er trist og dyster, og begge lider under ikke at blive set – det gælder ikke mindst Tamit, hvilket ikke kun skyldes, at hun er en slavepige, men at hendes udseende også er skæmmet af et grimt hareskår.
Romanen handler i det hele taget meget om at se og blive set. Om at se Guds storhed og herlighed: Abraham siger til slut i romanen – og herfra har romanen sikkert fået sin titel: ”I dag så jeg i et glimt, at Guds rigdom er større end alle himlens stjerner (..)”. – Og om at blive set af Gud som hans elskede skabninger, hvilket Ismael oplever ”som et kærtegn” (..) ”han vidste, han var set”, fordi ”Abrahams Gud er en Gud, der ser.”
Nok er historien mørk, men der er altså også lys i den. Ikke kun i Ismaels oplevelse af at være set og i Tamits afsluttende oprør mod sin mor, men stærkest i romanens klimaks: ”Ofringen” af Isak, som Tamit overværer.
Interessant er det endelig, hvordan Anette Broberg skildrer forskellen på Abrahams to sønner, betragtet som stamfædre til jøder hhv. muslimer.
Alle himlens stjerner er en ganske velskrevet, læseværdig og tankevækkende roman.

Anette Broberg Knudsen:
Alle himlens stjerner
222 sider • 199,95 kr.
Lohse