Kan jeg nu være sikker …?

Troen og tvivlen er søskende, kan man sige. Lærer og rejsepræst Leif Andersen har skrevet denne lille, fine ting, hvor de to bliver taget ud af familie-albummet – og talt ud om. Og det gør han med et befriende engagement!Egentlig er der tale om tre små, sammenhængende artikler til Indre Missions Tidende, og Leif Andersen har selv frit måttet vælge emnet; dette er måske en forklaring på det overskud, den lille, sympatiske tryksag lægger for dagen.
Bogens omslag fortjener sin egen udmærkelse: Det viser en fortøjningspæl, nedstøbt i en anløbsbro af cement. Det signalerer noget, der står fast. Og så associerer det til Korset. Det er både godt set og godt tænkt.
Hvordan opnår man frelses-vished? Er den mulig, og hvis den er, hvordan da? Leif Andersen svarer bekræftende: vished er mulig, fordi løftet står fast, fordi Kristus er troværdig, og fordi nåden er fri:
”Det er denne frihed, visheden lever af. Vished kan ikke ånde i en atmosfære af betingelse og krav. For du aner aldrig, om du har gjort nok eller troet nok eller angret nok eller følt nok. Men det er ikke af gerninger. Det er af nåde” (s. 27).
Bogen er skrevet i form af en fortløbende spørgsmål-og-svar dialog, der påkalder sig god opmærksomhed hos læseren, og som også synes at bære præg af personlig erfaring.
Lille, stille, intens. Sådan er denne bog.
Kristian Kristiansen

Leif Andersen: Vished
27 sider • 39,95 kr.
Lohse