Abortpjece til alle læger

Abortmodstandere har sendt en pjece om konsekvenserne ved abort til alle landets læger og sygehuse.Det er foreningen Retten til Liv, der har udsendt pjecen ”På vej mod abort?”
– Mange har taget godt imod dem og genbestilt en større stak, fortæller foreningens medlemsblad LIV.
Pjecen informerer om foreningens abortlinje, hvor piger, der er blevet uventet gravide, kan henvende sig og modtage rådgivning. Og om den gravides ret til en kommunal sagsbehandler, særligt børnetilskud for eneforsørgere samt øget kontanthjælp og forlænget SU.
Abortlinjen har åbent hver dag mellem kl. 18 og 23.