Fra ateist til glad kristen

En efterskoleelev fortæller selv om, hvad opholdet har betydet for hans tro.Mit navn er Thor Wethlesen, og jeg går på Efterskolen Kildevæld, hvor jeg er på mit andet år.

– Før gik jeg altid i sort. Og sådan havde jeg det til dels indeni. Nu har jeg lagt ”det sorte” bag mig og har fået rykket ved mine fordomme om kristendom, fortæller Thor Wethlesen, som ikke har fortrudt, han valgte Efterskolen Kildevæld.

Mange af mine gamle venner og bekendte har undret sig rigtig meget over mit valg af en kristen efterskole.
I modsætning til mange af mine venner her på skolen er jeg nemlig vokset op i en ateistisk familie, hvor vi tror på os selv og livet og ikke har brug en fjern Gud.
Faktisk var mit udgangspunkt for at gå på Efterskolen Kildevæld, at jeg ønskede fritagelse for alt, hvad der havde med kristendom at gøre, hvilket naturligvis ikke var muligt.
Efter at have været rundt og se forskellige andre efterskoler, valgte jeg at sige ja til Kildevæld, hvilket jeg ikke har fortrudt på noget tidspunkt.
Når jeg overhovedet kom på efterskole, var det fordi jeg havde det svært i min gamle skole, både fagligt og socialt.
I det ydre var jeg tidligere altid klædt i sort, hvilket vel til dels også udtrykte, hvordan jeg havde det indvendig. I dag har jeg fuldstændig lagt ”det sorte” bag mig.

Rykket ved fordomme

På efterskolen Kildevæld har jeg fået troen på mig selv og ikke mindst fået rykket ved alle mine fordomme om kristendommen, så jeg i dag helt klart ser mig selv som en kristen.
Venner og medarbejdere med en glad kristen tro har simpelthen overbevist mig om, at troen på Gud også var noget for mig.
Ved flere lejligheder har jeg følt Gud meget konkret og nærværende, hvilket jo er ganske fantastisk.
Lige nu har jeg det bedre end nogensinde og har en sød kristen kæreste.
Min familie og gamle venner giver udtryk for, at jeg er fuldstændig forandret, altså i positiv retning. 