Ungt ægtepar tjener Gud i Israel

Cecilie og Jeremy Longfield er Dansk Jødisk Venskabs repræsentanter i Jerusalem. I oktober kommer de til Danmark.- Vi er kaldet til at blive Kristus mere lig, leve liv som behager Guds hjerte. Han som kalder Israel sin øjesten, har givet os frelsen gennem dette folk. Vore hjerter må banke for, hvad hans hjerte banker for – han som har skænket os livet og er alle tings skaber og frelser”, siger Cecilie og Jeremy Longfield til Udfordringen forud for deres besøg i Danmark i oktober.

Jeremy og Cecilie Longfield – hun pæredansk, han fra Australien – besøger i næste måned Danmark for at fortælle om deres arbejde for Dansk Jødisk Venskab i Israel.

Cecilie og Jeremy er Dansk Jødisk Venskabs repræsentanter i Jerusalem, hvor de afløste Linda Møller i januar 2010. Cecilie er 26 år, pæredansk, uddannet socialrådgiver og vokset op i Pinsekirken, hvor hun har arbejdet med teenagere og lovsangsledelse.
Jeremy er 34 år og fra Australien. Han har været i tjeneste i over 10 med pastoralt arbejde, lovsangsledelse og tre år i mission. Han har hjerte for at møde de behov, som Jesus bød os at møde ifølge Mathæus 25,1-46, der taler om, hvad vi gør mod Jesu mindste, men han er også optaget af at se bibelsk discipelskab blomstre i menighederne, så mennesker kan finde deres gaver og producere frugt i alle områder af deres kristne vandring.
For to år siden giftede de sig og står nu sammen i en tjeneste for Dansk-Jødisk Venskab i Israel.

Besøg i Danmark

Cecilie og Jeremy Longfield kommer til Danmark i oktober, hvor de bl.a. deltager i Dansk Jødisk Venskabs stævne den 9.-10. oktober i Evangeliekirken, Worsaaesvej 5, Frederiksberg, hvor temaet er: ”Genoprettelsen af Zion”.
Lørdag eftermiddag vil Cecilie og Jeremy fortælle om det sidste års praktiske støttearbejde i Israel. I forlængelse af stævnet kan man møde Cecilie og Jeremy på en møderejse rundt i landet. (Se nærmere i annoncen andetsteds i bladet.)
Udfordringen har bedt Cecilie og Jeremy Longfield om at fortælle, hvad mennesker kan høre om ved deres møder.
– For os er det vigtigt at fortælle mennesker om, hvad det er for et arbejde, vi står i, men endnu vigtigere er det at besvare spørgsmålet: Hvorfor dette arbejde i Israel?
– Vi ønsker at være med til at vække andres hjerter med en passion for at stå med Israel og bede for Israel, ikke fordi jøderne er et ufejlbarligt folk, men fordi Gud i sit ord har kaldet os dertil.
– Før Jerusalem har sagt: ’Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!’ (Matt 23,39), skal jøderne og resten af verden se Jesu genkomst, siger det unge ægtepar.

Israel – et kald?

Udfordringen har spurgt Cecilie og Jeremy om, hvorfor de er taget til Israel, er det et spørgsmål om kald?
– Vi tror på, at Gud lægger kald i menneskers hjerter til at tjene i specifikke menigheder, tjenester og lande.
– Vi tror på, at Bibelen taler klart om vores kald som Jesu efterfølgere, når det gælder mennesker, som endnu ikke kender Jesus, samt når det gælder Israel. De fleste, som bekender sig som kristne, er bekendte med buddet om at gå ud til alverden og forkynde evangeliet (Matt 28 / Mark 16), men ikke mange er klar over, at kirken også har et særligt kald til at velsigne Israel (1 Mos 12,3), bede for Israel (Salme 122,6; Esajas 62,1-7) og støtte Israel (Esajas 40,1-2).
– Gud har på nuværende tidspunkt i vores liv talt klart til os om, at vi skal tjene ham i Israel.

Ligger i Guds hånd

– Hvor kort eller lang denne ”season” bliver, ved kun Gud. Vi har indtil nu været bosat i Israel et år.
– Fra september til december 2009 arbejdede vi i en ungdomslandsby for udsatte unge nord for Tel Aviv, og siden januar 2010 har vi været bosat i Jerusalem, hvor vi fungerer som repræsentanter for den tværkirkelige organisation Dansk-Jødisk Venskab (DJV).
Udfordringen har spurgt om, hvordan hverdagen er for Cecilie og Jeremy Longfield. De siger:
– Vores hovedopgave er det repræsentative arbejde for DJV, som bl.a. ser det som sin opgave at være i en diakonal tjeneste over for det jødiske folk – gerninger taler nu engang højere end ord og kan være et mægtigt vidnesbyrd. DJV støtter finansielt forskellige jødiske organisationer, som arbejder blandt udsatte børn og unge, fattige og terrorofre, og vi fungerer som mellemled/tovholdere i samarbejdet med disse.

At gøre en forskel

-DJV opfordrer unge som ældre til at rejse til Israel som volontører. Det er en fantastisk mulighed for at være med til at gøre en forskel samtidig med, at det er en uforglemmelig livsoplevelse. I fællesskab med volontøren planlægger vi deres ophold og fungerer som kontaktpersoner, mens de er i Israel, og så arbejder vi selv som volontører på et hjem for fysisk og psykisk og handicappede tre dage om ugen.
– Derudover er vi aktive i vores lokale menighed, ”King of Kings”, der har såvel engelsksprogede som hebraisksprogede gudstjenester. Her tjener vi i lovsangsteamet og er medledere af menighedens ungdomsgruppe for de 18-35 årige.

En daglig udfordring

Cecilie og Jeremy fortsætter:
– Man kan vist godt sige, at vores hverdag ikke er helt ”normal”. Det at slå sig ned i et andet land, hvor man dagligt konfronteres med og skal forholde sig til andre kulturer og religioner, er en daglig udfordring, både rent praktisk og mentalt, men vi føler os privilegerede.
– Det er ganske enkelt et privilegium at have muligheden for at gå i den bibelske histories fodspor og at kunne gå ud på altanen og skimte Den Gamle By, og shabbat-freden er bare uden sammenligning!
– Vi elsker at se spørgsmålstegn malet i israelernes øjne, når vi fortæller dem, hvorfor vi er i Israel og har opgivet trygheden, som findes i vore hjemlande.


Artiklen fortsætter efter annoncen: