Krybbespil med gode muligheder

Simeon og drengen er juleevangeliet som interaktivt krybbespil, altså ikke i traditionel stil. Det er ikke et spil for mindre børn, men for børn i alderen 10-14 år. Dette i sig selv giver mulighed for at arbejde med flere vinkler og en bredere ramme at formidle juleevangeliet ind i.I krybbespillet spiller kampen mellem lys og mørke en væsentlig rolle, og stykket får et nutidigt præg i, at Jesus fødes ind i et samfund i krise, dog med understregning af, at Jesus stadig er lyset i mørket.
Baggrunden for fortællingen er Bibelens juleevangelium, men handlingen rækker tilbage i Det Gamle Testamente, hvilket skildres i scenerne, hvor Simeon og drengen binder historien sammen med fortællinger og forklaringer.
Krybbespillet er en blanding af replikker og sange. Herunder tre nye sange, som understreger budskabet i stykket. Tilskuerne (menigheden) inddrages i stykket. Det er meningen, at menigheden skal synge med på de tre fællessange, komme med udråb (efter skilte der bliver vist) – begge dele understøtter handlingen.
Den musikalske ramme er H.C. Andersens ”Barn Jesus i en krybbe lå”, men de nye melodier af Kåre Gade er enkle og lette at lære.
Hæftet med forklaringer, sange, replikker og anvisninger på, hvordan stykket kan spilles, er let og overskueligt at gå til. Der er inspiration til udklædning, scenesætning og andre små praktiske vink. Det understreges, at det ikke er det store udstyrsstykke, men der er få, velvalgte virkemidler. Som eksempel beskrives det, at Herodes spiller med maske, der bruges på forskellig måde for at understrege symbolikken i Herodes’ magt (masken helt på: Herodes som mægtig mand og Konge; masken halvt på: Herodes som usikker på sin magt og autoritet, og så fremdeles).
Hele det praktiske forløb er meget nuanceret fremstillet og er let at gå til. Både i forbindelse med, hvad skuepillerne og menigheden skal sige og gøre, og ikke mindst inspiration til, hvordan det forberedende arbejde kan afvikles.
Et spil, der sagtens kan bruges til ældre aldersgrupper og dermed giver mulighed for at give stykket lidt mere karakter. Oplægget kan også skæres til og bruges som oplæg til et mindre krybbespil med yngre børn.
Hæftet anbefales til den, der brænder for kirkespil med mange involverede.

Andreas Thom og Ingrid Mejer Jensen:
Simeon og drengen – et krybbespil
Musik af Kåre Gade
40 sider • 99,95 kr. Bibelselskabet